Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Poręba , mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem936
2013211
201233
2011321
200911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem936
2013211
2012312
201133
200911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem981
2013211
201233
201133
200911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
201322
201233
201133
200911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem954
201322
201233
2011312
200911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
201322
201233
2011312
2009111
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessing the accuracy of land-based mobile laser scanning dataOcena doskonałości danych pozyskanych przez mobilny system skanowania laserowego / Martyna PORĘBA, François Goulette // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.73.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność, skaning laserowy, chmura punktów, dane referencyjne, iteracyjny najbliższy punkt (ICP)

  keywords: accuracy, laser scanning, Interative Closest Point (ICP), point cloud, reference data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.73

4
 • Assessing the accuracy of terrestrial mobile laser surveys / Martyna PORĘBA, François Goulette // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126. — Dod. afiliacja M. Poręba: Mines ParisTech, CAOR Centre de Robotique, Mathématiques et Systémes, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna detekcja płaszczyzn w chmurze punktów w oparciu o algorytm RANSAC i elementy teorii grafówRANSAC algorithm and elements of graph theory for automatic plane detection in 3D point cloud / Martyna PORĘBA, François Goulette // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 301–310. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Line segment-based approach for accuracy assessment of MLS point clouds in urban areas / Martyna PORĘBA, François Goulette // W: MMT 8th [Dokument elektroniczny] : 2013 the international symposium on Mobile Mapping Technology : 5/1 5/1, Tainan Taiwan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Sensing the dynamic world. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.. — Martyna Poręba – dod. afiliacja: MINES Paris Tech, CAOR - Centre de Robotique Mathématiques Remote Sensing

 • keywords: accuracy, point cloud, reference data, mobile, edge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnychModern methods of earth mass volume determination / Martyna PORĘBA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 351–361. — Bibliogr. s. 361, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie – przegląd istniejących metod oraz zaproponowane podejście[Registration of 3D point clouds using extracted line segments – an overview of existing methods and a novel approach] / Martyna PORĘBA, François Goulette // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 61–62. — Afiliacja M. Poręba: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: MINES ParisTech. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11-13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • słowa kluczowe: chmura punktów, matching, rejestracja, transformacja, krawędź

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Use of integrated GPS and INS systems in aerial photogrammetryWykorzystanie zintegrowanych systemów GPS i INS w fotogrametrii lotniczej / Martyna PORĘBA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: integracja, filtr Kalmana, GPS, InSAR, fotogrametria lotnicza, georeferencja wprost, osnowa polowa

  keywords: Kalman filter, GPS, integration, aerial photogrammetry, ground control points, direct georeferencing, INS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: