Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Małek, dr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0950-2416

ResearcherID: brak

Scopus: 55788725900

PBN: 3955933

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Atrombogenne warstwy węgloazotku krzemu otrzymywane na podłożach polimerowych
2
 • Deposition and optical properties of the $LaF_{3}/HfO_{2}/MgF_{2}$ antireflective coatings
3
 • Energy generation analysis of crystalline and thin-film silicon photovoltaic panels in the local conditions of the Southern Poland
4
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVD
5
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVD
6
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use
7
 • Hybrydowy, wiatrowo-słoneczny system wytwarzania energii elektrycznej
8
 • LabVIEW controller for storage results and control parameters of low thickness antireflection coatings deposition processes
9
 • Modyfikacja powierzchni podłoża tytanowego warstwami węgloazotku krzemu
10
 • Modyfikacja powierzchni polimerów przez osadzanie warstw węglowych i ceramicznych
11
 • Modyfikacja powierzchni polimerów warstwami gradientowymi osadzanymi metodą RFCVD
12
 • Modyfikacja powierzchni tytanu metodami plazmochemicznymi
13
 • Modyfikacja właściwości polimerów metodą PACVD
14
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie
15
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie
16
 • Modyfikowane materiały polimerowe dla zastosowań w przemyśle maszynowym
17
 • Otrzymywanie, budowa i właściwości warstw węglowych na stopie Ti6Al4V
18
 • Performance analysis of crystalline silicon and CIGS photovoltaic modules in outdoor measurement
19
 • Performance analysis of crystalline silicon and CIGS photovoltaic modules in outdoor measurement
20
 • Plasma assisted chemical vapour deposition – technological design of functional coatings
21
 • Plasmochemical modification of titanium and its alloy with silicon carbonitride layers
22
 • Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi dotowanymi krzemem i azotem
23
24
 • Structural investigation of MF, RF and DC sputtered Mo thin films for backside photovoltaic electrode
25
 • Structural investigation of RF, DC and MF sputtered Mo thin films for backside photovoltaic electrode