Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bachara, mgr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 28567587400
1
  • [zgłoszenie patentowe, 2014]
  • TytułSposób i system kontroli dostępu
    InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DŁUGOPOLSKI Jacek, BRZOZA-WOCH Robert, RUTA Andrzej, NAWROCKI Piotr, ZIELIŃSKI Krzysztof, BACHARA Paweł, ZABOROWSKI Wojciech
    DetailsInt.Cl.: G06K 9/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402249 A1 ; Opubl. 2014-07-07. — Zgłosz. nr P.402249 z dn. 2012-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 14, s. 42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402249A1.pdf