Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Kudelski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-ksw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4884-0987 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56418391800

PBN: 5e7093c6878c28a0473b09b6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • A statistical and optimization study on the influence of different abrasive types on kerf quality and productivity during abrasive waterjet (AWJ) milling of Ti-4Al-6V / Nikolaos E. Karkalos, Lisa DEKSTER, Rafał KUDELSKI, Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2024 vol. 17 iss. 1 art. no. 11, s. 1-27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/17/1/11/pdf?version=1702996307

  orcid iD
 • keywords: silicon carbide, garnet, slot milling, grey relational analysis, abrasive waterjet milling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma17010011

2
3
 • Analiza możliwości kształtowania rowków za pomocą wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernegoAnalysis of the possibility of forming grooves using high-pressure waterjet technology / Rafał KUDELSKI, Lisa DEKSTER // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2021 nr 9–10, s. 79, 81, 83–84, 86. — Bibliogr. s. 86, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: cięcie wodno-ścierne, technologia wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego

  keywords: abrasive water jet cutting, high pressure waterjet technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości kształtowania rowków za pomocą wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego w stopie aluminium[Analysis of the possibility of shaping grooves by using a high-pressure abrasive water jet in an aluminium alloy] / Rafał KUDELSKI // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2023 nr 11-12, s. 30, 32, 34, 36, 39. — Bibliogr. s. 39

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDMPareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptive cycle in the Integrated Manufacturing System / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2017 R. 21 nr 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania, inspekcja elektrod

  keywords: coordinate technique, integrated manufacturing systems, electrode inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_226/67

6
 • Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymInvestigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://ojs.inw-spatium.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania mechaniczne, analiza sygnału, water jet

  keywords: signal analysis, mechanical vibrations, diagnostic, water jet cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.440

7
 • Badania potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodnościernegoThe research of cutting potential of high pressure waterjet / Rafał KUDELSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wpływu nastawialnych parametrów obróbki EDM na dokładność wymiarowo-kształtową i jakość powierzchni[Study of the effect of adjustable EDM machining parameters on dimensional and shape accuracy and surface quality] / Rafał KUDELSKI, Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Ryszard MACHNIK, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 23–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • słowa kluczowe: stop tytanu, warstwa wierzchnia, obróbka elektroerozyjna, dokładność pomiarowo-kształtowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wskaźników zdolności skrawnej wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego przy cięciu krzywoliniowym staliStudy of high-pressure abrasive water jet capacity indices for steep cutting of steels / Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 11, s. 997–999. — Bibliogr. s. 999

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość technologiczna, stal S355J2H, przecinanie materiałów, strumień wodno-ścierny

  keywords: technological quality, steel S355J2H, workpiece cutting, abrasive jet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.11.161

10
 • Badania wstępne możliwości diagnostycznych stanu procesu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym na podstawie cech widma częstotliwościowo-amplitudowego drgań zespołu głowicy tnącejInvestigations of diagnostic of water jet machnining of basis of the frequency – amplitude spectra of the vibration of cutting head / Edward WANTUCH, Ryszard Kot, Rafał KUDELSKI // W: Podstawy i technika obróbki ściernej / pod red. Andrzeja Gołąbczaka, Bogdana Kruszyńskiego ; Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Technologii Maszyn. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. — Łódź : PŁ. WM, 2010. — Na okł. dod.: XXXIII NSOS Łódź 2010. — ISBN10: 83-920269-4-2. — S. 479–488. — Bibliogr. s. 487, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego na przykładzie cięcia granitu[Investigation of the cutting potential of high-pressure water-abrasive jet on the example of granite cutting] / Rafał KUDELSKI // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2019 nr 7–8, s. 58, 60, 63–64. — Bibliogr. s. 63

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego na przykładzie cięcia szkłaCutting potential of high-pressure abrasive waterjet testing during glass cutting process / Ryszard Kot, Rafał KUDELSKI // W: Innovative manufacturing technology 2013 : [IMT'2013 : międzynarodowa konferencja] = Innowacyjne technologie wytwarzania / ed. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2013. — ISBN: 978-83-931239-7-0. — S. 213–223. — Bibliogr. s. 223, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparison of cost, material and time usage in FDM and SLS 3D printing methods / Rafał KUDELSKI, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa, Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał RUMIN // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 12–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ei021b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7937521

  orcid iD
 • keywords: cost, time, additive manufacturing, selective laser sintering, Fused Deposition Modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2017.7937521

14
 • Ćwiczenie nr 5 : obróbka wysokociśnieniowym strumieniem wody oraz strumieniem wodnościernym[Excersise no. 5 : water jet machining and abrasive water jet machining] / Rafał KUDELSKI // W: Obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Edwarda Wantucha. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1743). — ISBN: 978-83-7464-950-6. — S. 172–184. — Bibliogr. s. 184

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method : [abstract] / R. KUDELSKI, K. ZAGÓRSKI, J. CIEŚLIK // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 470. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: technological quality, multi-layered materials, water jet machining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method / Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Jacek CIEŚLIK // W: 4th Polish congress of Mechanics and the 23rd international conference on Computer methods in mechanics [Dokument elektroniczny] : 8–12 September 2019, Krakow, Poland / eds. Witold Cecot, Marek Kozień, Wojciech Lisowski, Kinga Nalepka, Jerzy Pamin, Wacław Reczek, Błażej Skoczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : AIP Publishing, 2020. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2239). — e-ISBN: 978-0-7354-1998-8. — S. 020024-1–020024-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 020024-4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22. — tekst: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0008244?download=true

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/5.0008244

18
19
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // W: Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej : XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Cieplnej / pod red. Piotra Cichosza. — Wrocław : [s. n.], 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-917677-6-4. — S. 391–398. — Bibliogr. s. 398. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 8–9, s. 664. — Tekst na dołączonym CD-ROMie, stanowiącym część numeru. — S. 391–398. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej). — Bibliogr. s. 398. — NSOŚ XXXV : Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Wrocław, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDMThe dimensional accuracy and the surface layer parts manufactured by EDM machining / Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Mariusz KAPUSTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9964–9972. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9972, Streszcz.

 • słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, obróbka elektroerozyjna, wskaźnik rozbicia

  keywords: surface layer, surface roughness, EDM, dimensional accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność systemu do automatycznej oceny zużycia technologicznego ostrzy narzędzi skrawającychThe effectiveness of system for automatic estimation of technological wear of turning cutting tools / Rafał KUDELSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Experimental study on the sustainability assessment of AWJ machining of $Ti-6Al-4V$ using glass beads abrasive particles / Nikolaos E. Karkalos, Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Rafał KUDELSKI, Angelos P. Markopoulos // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 16 art. no. 8917, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-09. — P. Karmiris-Obratański - pierwsza afiliacja: National Technical University of Athens, Greece. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8917/pdf

  orcid iD
 • keywords: Ti-6Al-4V, glass beads, GRA, sustainability evaluation, slot machining, AWJM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13168917