Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieniek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Badania mineralogiczne głów i chrząstki stawowej kości udowej u chorych z jałową martwicą (AVN)Mineralogical testing of femur heads and joint cartilage of patients with avascular necrosis (AVN) / PAWLIKOWSKI Maciej, Niedźwiedzki Tadeusz, Agnieszka BIENIEK, Niedźwiedzki Łukasz, Olejarz Aneta // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: densytometria, nekroza awaskularna, mineralizacja i demineralizacja

  keywords: mineralization and demineralization, densitometry, avascular necrosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania porowatości głowy kości udowej człowieka jako wskaźnik osteoporozyInvestigation of porosity of human femur head as indicator of osteoporosis / Maciej PAWLIKOWSKI, Agnieszka BIENIEK, Jacek MOTYKA, Kamil JUŚKO, Tadeusz Niedźwiedzki // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–32]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [31–32], Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biomineralogia, osteoporoza, porowatość kości

  keywords: osteoporosis, biomineralogy, bone porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of human carotids and peripheral artery atheromatous plaques / M. PAWLIKOWSKI, R. Pfitzner, A. BIENEK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 71. — Błąd w nazwisku autorki: jest A. Bienek. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mineralization of femoral head – preliminary studies / Agnieszka BIENIEK, Tadeusz Niedźwiedzki, Maciej PAWLIKOWSKI // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mineralogical and chemical analysis of the historic objects found in the Katyn graves and development of technology preventing their future destructionBadania mineralogiczno-chemiczne obiektów historycznych znalezionych w grobach Katyńskich i technologia ich zabezpieczenia przed zniszczeniem / Maciej PAWLIKOWSKI, Agnieszka BIENIEK // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2012 t. 13, s. [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [27], Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2012-13/aux2012-13-01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineralogical study of osteoporosis based on human femoral heads / A.BIENIEK, M. PAWLIKOWSKI, T. Niedźwiedzki // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 7–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The extent of the mineralization and the destruction of the trabecular bone: the results of the analysis of the head of femur / A. BIENIEK, M. PAWLIKOWSKI, T. Niedźwiedzki // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 172. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: