Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Rydosz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9148-1094 orcid iD

ResearcherID: J-9553-2019

Scopus: 36701829000

PBN: 5e70922c878c28a0473911d6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 167, z ogólnej liczby 172 publikacji Autora


1
2
 • A broadband low-cost antenna array for frequency modulated continuous wave (FMCW) radars operating at 24 GHz / Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof WINCZA, Artur RYDOSZ // W: ICCE 2012 [Dokument elektroniczny] : 2012 Fourth International Conference on Communications and Electronics : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} August, 2012, Vietnam. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2012. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-2493-9. — S. 402–405. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=06315938 [2012-11-14]. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A least-squares approach to the calibration of multiport reflectometers / Kamil STASZEK, Piotr KAMIŃSKI, Artur RYDOSZ, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof WINCZA // W: 2013 IMARC [Dokument elektroniczny] : IEEE MTT-S International Microwave & RF Conference : 14–16 December, 2013 / IEEE, MTT-S. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2013. — 1 dysk Flash. — ISBN: 978-1-4799-2501-8 ; e-ISBN: 978-1-4799-2500-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: power detector uncertainty, reflection coefficient, multi-port measurement technique, multi-port calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IMaRC.2013.6777712

5
6
 • A negative correlation between blood glucose and acetone measured in healthy and type I diabetes mellitus patient breath / Artur RYDOSZ // Journal of Diabetes Science and Technology ; ISSN 1932-2968. — 2015 vol. 9 iss. 4, s. 881–884. — Bibliogr. s. 884, Abstr.

 • keywords: acetone sensor, breath acetone detection, micropreconcentrator, type I diabetes mellitus patient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1932296815572366

7
8
9
 • Amorphous and nanocrystalline magnetron sputtered CuO thin films deposited on low temperature cofired ceramics substrates for gas sensor applications / Artur RYDOSZ // IEEE Sensors Journal ; ISSN 1530-437X. — 2014 vol. 14 no. 5, s. 1600–1607. — Bibliogr. s. 1606–1607, Abstr.

 • keywords: magnetron sputtering, gas sensor applications, CuO films, low temperature cofired ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/JSEN.2014.2301031

10
11
 • Analiza wydychanego powietrza jako nieinwazyjna metoda monitorowania cukrzycyExhaled breath analysis as the noninvasive method of diabetes monitoring / Artur RYDOSZ, Konstanty MARSZAŁEK // W: Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania, T. 1 / red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-65932-70-9. — S. 230–243. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz., Abstr.. — Toż online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/345/Nowoczesne%20technologie%20XXI%20w.%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d,%20trendy%20i%20badania.%20Tom%201.pdf} [2019-11-15]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: cukrzyca, analiza wydychanego powietrza, prekoncentracja acetonu, czujnik

  keywords: sensor, diabetes, exhaled breath analysis, acetone preconcentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Appareil personnel portable pour surveiller la composition de l’haleine expiree[Portable personal apparatus to monitor the composition of the expired breath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RYDOSZ Artur, MARSZAŁEK Konstanty. — Int.Cl.: G01N 33/497\textsuperscript{(2006.01)}. — Francja. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; FR 3075384 A3 ; Opubl. 2019-06-21. — Zgłosz. nr FR20180071139 z dn. 2018-10-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/FR3075384A3.pdf

 • słowa kluczowe: cukrzyca, przenośne urządzenie, detekcja wydychanego powietrza

  keywords: diabetes, portable device, exhaled breath analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Appareil personnel portable pour surveiller la composition de l'haleine expirée[Portable personal apparatus to monitor the composition of the expired breath] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RYDOSZ Artur, MARSZAŁEK Konstanty. — Int.Cl.: G01N 33/497\textsuperscript{(2019.01)}. — Francja. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; FR 3075384 B3 ; Udziel. 2019-12-06 ; Opubl. 2019-12-06. — Zgłosz. nr FR21871139 z dn. 2018-10-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/FR3075384B3.pdf

 • słowa kluczowe: cukrzyca, przenośne urządzenie, detekcja wydychanego powietrza

  keywords: diabetes, portable device, exhaled breath analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Artificial breath classification using XGBoost algorithm for diabetes detection / Anna Paleczek, Dominik GROCHALA, Artur RYDOSZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 12 art. no. 4187, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/12/4187/pdf

  orcid iD
 • keywords: machine learning, algorithms, e-nose, diabetes, VOCs, breath acetone, XGBoost

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21124187

15
 • Badania termiczne prekoncentratora gazów w technologii LTCCThermal investigations of LTCC gas preconcentrators / Artur RYDOSZ, Wojciech MAZIARZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 10, s. 309–312. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prekoncentracja, desorpcja termiczna, symulacje termiczne, technologia LTCC

  keywords: preconcentration, thermal desorption process, thermal simulation, LTCC technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Broadband 4 x 4 microstrip antenna array utilizing slot-coupled power dividers / Izabela SŁOMIAN, Jakub Sorocki, Piotr KAMIŃSKI, Artur RYDOSZ, Krzysztof WINCZA, Sławomir GRUSZCZYŃSKI // W: IMOC 2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 SBMO, IEEE MTT-S : International Microwave and Optoelectronics Conference : Rio de Janeiro, Brazil, 4–7 August 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4799-1397-8. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • keywords: broadband antennas, microstrip antenna arrays, slot coupled power dividers, multi-layer antennas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IMOC.2013.6646421

18
19
 • Broadband measurements of reflection coefficient with the use of Butler matrix / Kamil STASZEK, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof WINCZA, Artur RYDOSZ // W: IMOC 2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 SBMO, IEEE MTT-S : International Microwave and Optoelectronics Conference : Rio de Janeiro, Brazil, 4–7 August 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4799-1397-8. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • keywords: Butler matrix, reflection coefficient, calibration technique, multi-port measurement technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IMOC.2013.6646410

20
 • Broadband miniaturized butler matrix utilizing left-handed transmission lines / Kamil STASZEK, Piotr KAMIŃSKI, Artur RYDOSZ, Krzysztof WINCZA, Sławomir GRUSZCZYŃSKI // W: MIKON-2014 [Dokument elektroniczny] : 2014 20\textsuperscript{th} international conference on Microwaves, radar and wireless communications : Gdańsk, Poland, June 16–18, 2014, Vol. 1 / eds. Anna Bikonis, Krzysztof Nyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Gdansk University of Technology. Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-931525-2-0. — S. 410–413. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; npęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 413, Abstr.

 • keywords: Butler matrix, phase shifter, left-handed transmission line, coupled line directional coupler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIKON.2014.6899951

21
 • Comparative study of post-growth annealing of $Cu(hfac)_2$, $Co_2(CO)_8$ and $Me_2Au(acac)$ metal precursors deposited by FEBID / Marcos V. Puydinger dos Santos, Aleksandra SZKUDLAREK, Artur RYDOSZ, Carlos Guerra-Nuñez, Fanny Béron, Kleber R. Pirota, Stanislav Moshkalev, José Alexandre Diniz, Ivo Utke // Beilstein Journal of Nanotechnology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2190-4286. — 2018 vol. 9, s. 91–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/4y6Xge [2018-01-09]. — Bibliogr. s. 99–101, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-09

  orcid iD
 • keywords: copper, gold, cobalt, non noble metals, focused-electron-beam-induced deposition, noble metal, post growth annealing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3762/bjnano.9.11

22
23
 • Copper oxide thin films for sub-ppm acetone detection obtained by glancing angle magnetron sputtering deposition : [poster] / Artur Maciej RYDOSZ // W: 237th ECS meeting with the 18th International Meeting on Chemical Sensors (IMCS 2020) [Dokument elektroniczny] : ECS Meeting Abstracts : May 10-14, 2020, Montreal, Canada. Vol. MA2020-01, IMCS 10: Sensors for breath analysis, biomimetic taste, and olfaction sensing. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : ECS - The Electrochemical Society, cop. 2020. — S. [1] publ. no. 2398. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iopscience-1iop-1org-1000005ks0138.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1149/MA2020-01342398mtgabs [2020-05-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1149/MA2020-01342398mtgabs

24
25