Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Marciszko-Wiąckowska, dr inż.

poprzednio: Marciszko

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3490-4422

ResearcherID: G-3951-2016

Scopus: 35784838600

PBN: 3960677

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułA multireflection and multiwavelength residual stress determination method using energy dispersive diffraction
  AutorzyMarianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Manuela Klaus, Christoph Genzel, Adrian OPONOWICZ, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Chedly Braham, Habib Sidhom, Roman WAWSZCZAK
  ŹródłoJournal of Applied Crystallography. — 2018 vol. 51 iss. 3, s. 732–745. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4k3007d.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1107/S1600576718004193
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of stresses and crystal structure in the surface layer of hexagonal polycrystalline materials: a new methodology based on grazing incidence diffraction
  AutorzyMarianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Chedly Braham, Mirosław WRÓBEL, Wilfrid Seiler, Sebastian WROŃSKI, Katarzyna BERENT
  ŹródłoJournal of Applied Crystallography. — 2016 vol. 49 iss. 1, s. 85–102. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1107/S1600576715021810/pdf
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułApplication of Göbel mirror for stress measurement using grazing incidence geometry
  AutorzyAndrzej BACZMAŃSKI, Marianna MARCISZKO, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Grzegorz Buturyn, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2010 vol. 652, s. 249–254. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.652.249
5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania stopów wysokiej entropii otrzymywanych metodą spiekania
  AutorzyJ. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO
  ŹródłoOSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — S. [1] ID O-20
7
8
 • [referat, 2020]
 • TytułDecomposition of zinc ferrite nanoparticles with different ratio of Zn/Fe
  AutorzyAngelika KMITA, Jan ŻUKROWSKI, Juliusz KUCIAKOWSKI, Marianna MARCISZKO-WIĄCKOWSKA, Antoni ŻYWCZAK, Marta GAJEWSKA, Dorota LACHOWICZ, Marcin SIKORA
  ŹródłoItalian school on magnetism [Dokument elektroniczny] : V edition : 3–7 February 2020, Rome : book of abstracts. — [Rome : Italian Magnetism Association], [2020]. — S. [1], ID-044
9
10
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of depth-dependent stress profile in the near surface region of mechanically treated samples
  AutorzyAdrian OPONOWICZ, M. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, S. WROŃSKI, M. WRÓBEL, C. Genzel, M. Klaus, C. Braham, H. Sidhom
  ŹródłoFuNaM–2 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international workshop on Functional Nanostructured Materials : October 11textsuperscript{th}-12textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Joanna Grudzień, [et al.]. — Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University, cop. 2018. — S. 113
11
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDifferent grain interaction models used for interpretation of lattice strain data collected using grazing incidence X-ray diffraction
  AutorzyM. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, M. WRÓBEL, W. Seiler, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2014 vols. 768–769, s. 26–30. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.768-769.26
12
13
 • [referat, 2019]
 • TytułEvolution of the magnetic structure and chemical composition in spinel zinc oxide nanoparticles as a result of high-temperature exposure
  AutorzyAngelika KMITA, Jan ŻUKROWSKI, Juliusz KUCIAKOWSKI, Antoni ŻYWCZAK, Marianna MARCISZKO, Marta GAJEWSKA, Dorota LACHOWICZ, Marcin SIKORA
  ŹródłoICFPM19 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Fine Particle Magnetism : 26textsuperscript{th} to 31textsuperscript{st} May 2019, Gijón, Spain / eds. Montserrat Rivas, Jesús A. Blanco, Pedro Gorria. — [Spain : University of Oviedo], [2019]. — S. 145
14
 • [referat, 2017]
 • TytułExperimental and theoretical study on multicomponent $Al_xCu_yFeNiCrCo$ high entropy alloys
  AutorzyKatarzyna MATUSIAK, Jakub CIEŚLAK, Katarzyna BERENT, Marianna MARCISZKO
  ŹródłoEuromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — S. [1] B8-P-THU-P2-7
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułGradient microstructure induced by surface mechanical attrition treatment (SMAT) in magnesium studied using positron annihilation spectroscopy and complementary methods
  AutorzyKonrad Skowron, Ewa Dryzek, Mirosław WRÓBEL, Paweł Nowak, Marianna MARCISZKO-WIĄCKOWSKA, Léa Le Joncour, Manuel François, Benoit Panicaud, Andrzej BACZMAŃSKI
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4002, s. 1–24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/4002/pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułGradient of residual stress and lattice parameter in mechanically polished tungsten measured using classical X-rays and synchrotron radiation
  AutorzyAdrian OPONOWICZ, Marianna MARCISZKO-WIĄCKOWSKA, Andrzej BACZMAŃSKI, Manuela Klaus, Christoph Genzel, Sebastian WROŃSKI, Kamila KOLLBEK, Mirosław WRÓBEL
  ŹródłoMetallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials. — 2020 vol. 51 iss. 11, s. 5945–5957. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11661-020-05967-y.pdf
17
 • [referat, 2011]
 • TytułIn-depth distribution of stresses measured by multireflection grazing incidence diffraction
  AutorzyM. MARCISZKO, A. STANISŁAWCZYK, A. BACZMAŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, C. Braham, M. WRÓBEL, B. SZARANIEC
  ŹródłoMECA SENS VI 2011 : 6textsuperscript{th} international conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation : 7–9 September 2011, Hamburg, Germany ; Pre-conference events on 6 September 2011 : abstracts. — [Hamburg : s. n.], [2011]. — S. 30–31
18
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIn-depth distribution of stresses measured by multireflection grazing incidence diffraction
  AutorzyMARCISZKO M., STANISŁAWCZYK A., BACZMAŃSKI A., WIERZBANOWSKI K., Seiler W., Braham C., WRÓBEL M., SZARANIEC B.
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2014 vol. 772, s. 143–147. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.772.143.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMicromechanical behaviour of a two-phase Ti alloy studied using grazing incidence diffraction and a self-consistent model
  AutorzyY. Zhao, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, L. Le Joncour, M. MARCISZKO, T. TOKARSKI, M. WRÓBEL, M. François, B. Panicaud
  ŹródłoActa Materialia. — 2017 vol. 136, s. 402–414. — tekst: goo.gl/PuusYo
20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułMulti-reflection and multi-wavelength grazing-incidence X-ray diffraction method (MMGIXD) for residual stress determination
  AutorzyMARCISZKO Marianna, BACZMAŃSKI Andrzej, Braham Chedly, WRÓBEL Mirosław, WROŃSKI Sebastian, Donges Jörn
  ŹródłoECRS10 : European Conference on Residual Stresses : Leuven, Belgium, 11-14 September, 2018. — [Belgium : s. n.], [2018]. — S. 176–177
22
 • [referat, 2018]
 • TytułMulti-reflection energy dispersive diffraction applied to measure stresses in surface layers
  AutorzyOPONOWICZ Adrian, MARCISZKO Marianna, BACZMAŃSKI Andrzej, WROŃSKI Sebastian, WRÓBEL Mirosław, Genzel Christoph, Klaus Manuela, Braham Chedly, Sidhom Habib
  ŹródłoECRS10 : European Conference on Residual Stresses : Leuven, Belgium, 11-14 September, 2018. — [Belgium : s. n.], [2018]. — S. 178–179
23
24
 • [referat, 2013]
 • TytułMultireflection grazing incidence method for residual stress determination
  AutorzyMarianna MARCISZKO
  ŹródłoProceedings of the ISD workshops : [Szczyrk, from 9textsuperscript{th} till 15textsuperscript{th} June 2013] / eds. Marcin Perzanowski [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — Kraków : FPACS AGH UST, 2013. — S. 231–233
25