Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wendorff, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4607-8906

ResearcherID: brak

Scopus: 6603273030

PBN: 900518

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe : abstrakt
  AutorzyMarek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 242–244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of carbonate nannoplankton from the Cergowa Beds (Oligocene), Polish and Slovak Flysch Carpathians
  AutorzyJ. Pszonka, M. WENDORFF, K. Žecova
  ŹródłoMIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCarbonate cements and grains in submarine fan sandstones – the Cergowa Beds (Oligocene, Carpathians of Poland) recorded by cathodoluminescence
  AutorzyJoanna Pszonka, Marek WENDORFF
  ŹródłoInternational Journal of Earth Sciences. — 2017 vol. 106 iss. 1, s. 269–282. — tekst: https://goo.gl/Tmscn8
 • keywords: diagenesis, Carpathians, cathodoluminescence, Ceregowa sandstones, carbonate cements and lithoclasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00531-016-1318-z

4
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbonate lithoclasts identified by cathodoluminescence as a new provenance indicator of the Cergowa submarine fan sandstones (Lower Oligocene)
  AutorzyJoanna Pszonka, Marek WENDORFF
  Źródło31textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — S. 430
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułCathodoluminescence of carbonate grains and provenance of deep marine sandstones: the Cergowa Beds (Oligocene), eastern part of the Polish Flysch Carpathians
  AutorzyPszonka J., WENDORFF M.
  Źródło30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — ID no. T3S3_P7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2014]
 • TytułCathodoluminescence-revealed influence of carbonates and feldspars diagenesis on technical parametres of the Cergowa Sandstones (Oligocene), Polish Outer Carpathians
  AutorzyJoanna Pszonka, Marek WENDORFF
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 586–597
 • keywords: mineral resources, Cergowa sandstones, cathodoluminescence, carbonate and feldspar diagenesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułCechy turbidytów i uwęglonej materii organicznej jako wskaźniki warunków zasilania basenu warstw cergowskich w Lipowicy, jedn. dukielska Karpat Zewnętrznych
  AutorzyMarek WENDORFF, Joanna Pszonka, Magdalena Zielińska
  ŹródłoPOKOS 6 : granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna : 28.06.2016 – 01.07.2016, Chęciny–Rzepka : materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów / red. Danuta Olszewska-Nejbert, Anna Filipek, Maciej Bąbel, Anna Wysocka. — Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. — S. 137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2019]
 • TytułCergowa beds (Outer Carpathians, Oligocene) as an example of ancient mixed siliciclastic-carbonate deep marine system
  AutorzyPaweł GODLEWSKI, Joanna Pszonka, Marek WENDORFF
  Źródło34textsuperscript{th} IAS [Dokument elektroniczny] : International Meeting of Sedimentology : ”Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the past” : Rome, 10–13 September 2019 : abstract book. — [Roma : Sapienza Universita di Roma], [2019]. — S. [1011]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2012]
 • TytułComparative observations on olistostromes in the Lufilan Belt (Neoproterozoic, central Africa) and the Northern Flysch Carpathians (Jurassic-Miocene, Poland)
  AutorzyWENDORFF M., Cieszkowski M., Slaczka A.
  Źródło29textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10textsuperscript{th}–-13textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — [Leoben] : IAS, 2012. — S. 436
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułComparative observations on sedimentary characteristics and provenance indicators, including cathodoluminescence data, of Cergowa sandstones (Oligocene) from two localities in the Outer Carpathians of Poland
  AutorzyPaweł GODLEWSKI, Marek WENDORFF, Joanna Pszonka
  ŹródłoIMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Meeting of Sedimentology ; 16textsuperscript{ème} Congrès Français de Sédimentologie : Toulouse, 10–12 October 2017. — [Toulouse : s. n.], [2017]. — S. 356
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCompositional differences between Besko and Otryt sandstones of the Krosno Beds (Oligocene) in Eastern part of the Silesian Tectonic Unit
  AutorzyPaweł Godlewski, Marek WENDORFF, Andrzej ŚWIĄDER
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 73–74. — tekst: http://goo.gl/m8J8AX
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.73

13
 • [referat, 2015]
 • TytułContribution to sedimentological and petrographic characteristics of an olistostrome hosted in the Cieszyn Beds at Żywiec (U. Jurassic – L. Cretaceous; Western Outer Carpathians, Poland)
  AutorzyPrzemysław Bochenek, Marek WENDORFF
  Źródło31textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — S. 73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułCyclic lacustrine sedimentation in a meteorite impact crater: the Jwaneng South Structure in the Kalahari, Botswana (SW Africa)
  AutorzyMarek WENDORFF, Sharad Master
  Źródło31textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — S. 580
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułEarly Cretaceous dark shale olistoliths and Late Jurassic-Early Cretaceous carbonate clasts within the Turonian-Coniacian mass-transport deposits as indicators of activity of the Silesian Basin's southern margin (Outer Carpathians, Poland) : [abstract]
  AutorzyCieszkowski M., GOLONKA J., Kowal J., Ślączka A., WAŚKOWSKA A., WENDORFF M.
  Źródło29textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10textsuperscript{th}–-13textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — [Leoben] : IAS, 2012. — S. 415
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułFacies architecture and emplacement processes of a syn-rift olistostrome complex in the Neoproterozoic Katanga Supergroup, Central Africa
  AutorzyWENDORFF M.
  Źródło30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — S. [1], T5S2_O5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2015]
 • TytułFacies variations and depositional modes in an olistostrome sequence grading to turbidite fan succession within the Menilite Beds (Oligocene) at Skrzydlna, Polish Outer Carpathians
  AutorzyMarek WENDORFF, Aneta SIEMIŃSKA, Anna Moszkowicz, Paweł Godlewski
  Źródło31textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — S. 579
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • [referat, 2020]
 • TytułLower Oligocene mixed siliciclastic-carbonate turbidites – results of macro- and microscopic observations (Szczawa Tectonic Window, Polish Outer Carpathians)
  AutorzyPiotr SIWEK, Marek WENDORFF
  ŹródłoICYG 2020 [Dokument elektroniczny] : XXIst International Conference of Young Geologists HERL'ANY 2020 : Niedzica, Poland, 05-07. 11. 2020 : abstract book & introduction to the Pieniny Klippen Belt / eds. Peter Kiss, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, 2020. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułNeoproterozoic glaciogenic diamictites of the Katanga Supergroup, Central Africa
  AutorzySharad Master, Marek WENDORFF
  ŹródłoThe geological record of Neroproterozoic glaciations / eds. Emmanuelle Arnaud, Galen P. Halverson, Graham Shields-Zhou. — London : The Geological Society, 2011. — S. 173–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułNie taka olistostroma nieuporządkowana jak ją malują: zróżnicowanie i relacje facjalne kompleksu zlepieńcowego w Skrzydlnej (warstwy menilitowe)
  AutorzyAneta SIEMIŃSKA, Marek WENDORFF
  ŹródłoPOKOS 6 : granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna : 28.06.2016 – 01.07.2016, Chęciny–Rzepka : materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów / red. Danuta Olszewska-Nejbert, Anna Filipek, Maciej Bąbel, Anna Wysocka. — Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. — S. 182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25