Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bielowicz, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Styrnol

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8742-5890 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36173778200

PBN: 5e709273878c28a047395d2b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem841130511
2022211
202133
202044
20191037
2018422
20171596
20161257
201533
201422
201355
2012711131
201111
2010312
2009422
2008642
2007312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem842658
202222
202133
202044
20191028
201844
201715114
20161248
2015312
2014211
2013532
2012734
201111
2010321
2009431
2008642
2007321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem844737
202222
202133
2020413
20191073
2018431
201715411
20161293
2015312
2014211
2013532
2012752
201111
201033
2009431
2008651
2007321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem843054
2022211
202133
202044
20191064
2018413
201715114
20161248
2015312
2014211
2013532
2012725
201111
2010312
2009413
2008615
200733
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem845628
2022211
202133
202044
20191073
2018422
20171596
20161284
2015321
201422
201355
2012752
201111
2010321
2009422
2008624
2007321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem845925
2022211
202133
202044
20191073
2018422
20171587
20161284
2015321
201422
201355
2012752
201111
201033
200944
2008633
20073211
2
 • Analysis of the occurrence of critical elements and raw materials in Polish lignite deposits with particular emphasis on coal ashes / M. WAGNER, B. BIELOWICZ, J. MISIAK // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012026, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012026/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/214/1/012026

3
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ash characteristics and selected critical elements $(Ga, Sc, V)$ in coal and ash in Polish deposits / Barbara BIELOWICZ // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 9 art. no. 115, s. 1–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-19. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/9/115/pdf

 • keywords: scandium, vanadium, coal, gallium, critical elements, coal ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9090115

5
 • Badania techniką spektroskopii Ramana zmiany struktury wybranych macerałów węgla brunatnego w procesie zgazowaniaChanges in the structure of lignite macerals during the gasification process determined by Raman spectroscopy / Barbara BIELOWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 2, s. 241–245. — Bibliogr. s. 244–245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.2.11

6
 • Change of the petrographic composition of lignite during the ex-situ lignite gasification / Barbara BIELOWICZ // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2017 vol. 206, s. 219–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-12. — tekst: https://goo.gl/QcXR49

 • keywords: petrography, coke, char, ex-situ gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2017.06.006

7
 • Changes in leachability of selected elements and chemical compounds in residues from municipal waste incineration plants / Barbara BIELOWICZ, Monika CHUCHRO, Radosław JĘDRUSIAK, Katarzyna WĄTOR // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 3 art. no. 771, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-01. — R. Jędrusiak – dod. afiliacja: Krakowski Holding Komunalny, S.A. w Krakowie. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/771/pdf

 • keywords: time series, waste, leachability, control charts, IBA, municipal waste incineration plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14030771

8
 • Changes in the spontaneous combustion tendency of humic coals according to their petrographic composition and physico-chemical propertiesWpływ parametrów fizyko-chemicznych i petrograficznych węgla humusowego na jego skłonność do samozapłonu / Barbara BIELOWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 vol. 36 iss. 2, s. 197–218. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-121940-52787?filename=Changes%20in%20the.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, petrografia, samozapłon, samozagrzewanie, energia aktywacji

  keywords: coal, petrography, activation energy, spontaneous combustion, self ignition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2020.132561

9
 • Changes in the spontaneous combustion tendency of humic coals according to their petrographic composition and technical and chemical properties / Barbara BIELOWICZ, Natalia MACIEJOŃCZYK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 80. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal properties, coal self-ignition, maceral composition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakter petrograficzny węgla brunatnego ze złoża Turów przeznaczonego do zgazowania otworowego w instalacji doświadczalnej \emph {ex situ}The petrographic structure of the lignite seam from the Turów deposit subjected to gasification process in the \emph {ex situ} pilot plant / Barbara BIELOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla, petrografia węgla, litotyp

  keywords: USCB, bulk density, bituminous coal, homogeneity, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnymCharacteristics of technological types of lignite in fluidized bed gasification / Barbara BIELOWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowychPosition of bituminous coal based on coal international classifications – coal seam 510, “Brzeszcze” deposit / Szymon Jamroży, Patrycja Wyrobek, Barbara BIELOWICZ, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza statystyczna, parametry złożowe, klasyfikacje węgla, mapy izoliniowe

  keywords: statistical analysis, deposit parameters, bituminous coal, contour maps, classifications of bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • $CO_{2}$ sorption properties of selected lithotypes of lignite from Polish deposits / Barbara BIELOWICZ, Paweł BARAN // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2019 vol. 63 no. 4, s. 786–800. — Bibliogr. s. 799–800. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-31. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/26178/pdf

 • keywords: lignite, maceral composition, sorption CO2, Gelification Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1508

15
 • $CO_{2}$ sorption properties of the selected lithotypes of lignite from Polish deposits / Barbara BIELOWICZ, Paweł BARAN // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Bielowicz%20Baran.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 211-212. - Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • $CO_2$ sorption properties of the selected Polish low-rank coals / B. BIELOWICZ, P. BARAN // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2017 H. 92, s. 76–77. — Bibliogr. s. 77. — Dod. ISBN 978-3-510-49239-8. — 69th annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : ICCP : September 3–9, 2017, Bucharest, Romania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych[Human – the best investment] / pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ, Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012 + CD-ROM. — [162] s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza na podstawie opisu projektu

20
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Pątnów IV” – odkrywka Jóźwin II B (miocen, KWB „Konin”)Technological quality of Miocene lignite from the “Pątnów IV” deposit, Jóźwin II B pit (Konin lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Władysławów” (Miocen) (KWB „Adamów”)Technological quality of coal seam from the “Władysławów” lignite deposit (Miocene) (“Adamów” lignite mine) / Barbara STYRNOL // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, węgiel brunatny, litotyp, ksylit

  keywords: gasification, lignite, xylite, lithotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowychLithotype of coal as one of the indicators of the suitability of lignite for clean coal technologies / Barbara BIELOWICZ // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, węgiel brunatny, litotyp, ksylit

  keywords: gasification, lignite, xylite, lithotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Micro-Raman spectroscopy of selected macerals of the huminite group: an example from the Szczerców lignite deposit (Central Poland) / Barbara BIELOWICZ, Rafał Morga // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 2 art. no. 281, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/281/pdf

 • keywords: Raman spectroscopy, lignite, huminite, attrinite, ulminite, densinite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14020281

25
 • Mineralogical analysis of products from mineral dressing of $Cu-Mo-W$ ores / B. STYRNOL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 17. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: