Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Michna, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6063-3737

ResearcherID: X-7548-2018

Scopus: 56690132200

PBN: 3998982

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • 3D model of spatial distribution of autochthonous Miocene depositional complexes along Carpathian front in Region Bochnia - Przemyśl, Poland
2
 • Analiza elementów ryzyka geologicznego rejonu Suliszewo-Radęcin w kontekście składowania $CO_{2}$
3
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
4
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
5
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
6
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
7
 • Difficulties associated with 3D modelling of the Nowy Targ-Cracow cross-section (Outer Carpathian, Poland)
8
 • Fracture network modelling for shale rocks – a case study from the Baltic Basin
9
 • Hybrid DFN/IFM modelling of Lower Paleozoic shale rocks, case study from Baltic Basin – preliminary results
10
 • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
11
 • Hydrocarbon resources assessment for selected area of Lower Paleozoic basin in Poland based on spatial modeling
12
 • Modelowanie elementów geologicznego ryzyka składowania ${CO_{2}}$ z wykorzystaniem programu Petrel na przykładzie analizy ryzyka strukturalnego antykliny Zaosia
13
 • Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
14
 • Nowe możliwości wydobycia gazu ze zwięzłych utworów mułowcowo-ilastych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego
15
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
16
 • Paleozoic evolution of the Eastern European Platform in Poland and shale gas potential
17
 • Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland
18
 • Przestrzenny model geologiczno-strukturalny strefy przypowierzchniowej w rejonie Soli
19
 • Results of surface geochemical survey in the area of Mołodycz gas deposit in the Carpathian Foredeep (SE Poland)
20
 • Risk of overfilling the Budziszewice-Zaosie structure in the course of CO2 injection
21
 • Structural and parametrical analysis of faults deforming lower Paleozoic strata in central part of the Baltic Basin, Poland
22
 • Structural uncertainty exemplified by the Zaosie anticline (central Poland)
23
 • The application of numerical modeling to geothermal investments
24
 • The new opportunity of gas exploration from tight mudstone and shale dominated sequences in Miocene, Carpathian Foredeep, Poland
25
 • The use of multiscale 3D models for evaluation of the shale gas resources in the western part of the Baltic Basin