Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Maruta, dr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1642-8189 orcid iD

ResearcherID: T-7622-2017

Scopus: 55659369800

PBN: 5e709281878c28a047396d6e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Aloha - modern tool for modeling the risks associated with the spread of volatile pollutants in extraction of hydrocarbons
3
 • ALOHA – modern tool for modeling the risks associated with the spread of volatile pollutants in extraction of hydrocarbons
4
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
5
 • Analiza porozymetryczna wybranych próbek skalnych Karpat Zewnętrznych
6
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
7
 • Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters
8
 • Analysis of drill stem testing technology of the Malm carbonate rocks of the Carpathian Foothills, in the aspect of geological research and exploration decisions
9
 • Analysis of reservoir parameters on the basis of well logging and DST of Miocene gas reservoirs in the central part of the Carpathian Foredeep, Poland
10
 • Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowlands
11
 • Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement
12
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
13
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
14
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
15
 • Charakterystyka geochemiczna neogeńskich metanośnych węgli brunatnych Polski centralnej
16
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
17
 • Decision system model for HC exploration on the basis of DST test results
18
 • Evaluation of the impact of rock fracturing on the reservoir properties on the example of the hydrocarbon-bearing sandstones in the Polish part of the Western Carpathians – a case study
19
 • Geochemical characteristics of neogene methane-bearing lignite of the Bełchatów region
20
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
21
 • Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
22
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
23
 • Impact of hydraulic fracturing operations of coal seams on the acoustic climate
24
 • Interpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boundaries in the area of the Carpathians and Carpathian Foredeep (south Poland)
25
 • IR spectroscopy as a fast method of determining carbonate content in the Sarmatian-Badenian sandstone reservoirs: a case study from the Carpathian Foredeep (Poland)