Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Maruta, dr inż.

asystent

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1642-8189 orcid iD

ResearcherID: T-7622-2017

Scopus: 55659369800

PBN: 5e709281878c28a047396d6e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
3
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
4
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
5
 • Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
6
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
7
 • Koło Naukowe „Zdrój”
8
 • Koncepcyjne zastosowanie symulacji komputerowej w zarządzaniu zagrożeniami chemicznymi w przemyśle naftowym
9
10
 • Ocena wpływu szczelinowatości skał na ich właściwości zbiornikowe na przykładzie ropogazonośnych piaskowców polskiej części Karpat Zachodnich - studium przypadku
11
 • Rodzaje cieczy buforowych podczas stosowania płuczek olejowych w trakcie wierceń
12
 • Rola wyniesienia wolsztyńskiego w rozmieszczeniu złóż węglowodorów w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej
13
 • Rotary Steerable System w aspekcie rozwoju wierceń kierunkowych
14
 • Technologia podziemnego wydobycia siarki metodą podziemnego wytopu
15
 • Wpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
16
 • Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
17
 • Wycieki ropy naftowej a środowisko naturalne w Karpatach – wstępne wyniki badań
18
 • Wykorzystanie wierceń kierunkowych do rozpoznania warunków geologicznych złóż węgla kamiennego
19
 • Wykorzystanie wyników testów DST w ocenie warunków złożowych utworów czerwonego spągowca na Niżu Polskim
20
 • Zanieczyszczenia chemiczne gruntów na terenach instalacji gazowniczych
21
 • Zanieczyszczenia gruntów węglowodorami na terenach „starych gazowni”
22
 • Zastosowanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej dla wyznaczenia parametrów petrofizycznych skał zbiornikowych