Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Wojtyna, mgr inż.

poprzednio: Duda

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania mineralogiczne postmetamorficznej mineralizacji żyłkowej marmurów sławniowickich
  AutorzyPaulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — S. 261–269
2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBadania neogeńskich andezytów i tufów z okolicy miejscowości Skároš (południowo-wschodnia Słowacja)
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Marian Kosuth, Paulina DUDA
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 266–276
3
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBrekcje tektoniczne ze Sławniowic na Dolnym Śląsku – badania mineralogiczno-petrograficzne
  AutorzyPaulina DUDA
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 47–56
4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułCharakterystyka mineralogiczna oraz badania strukturalne wapieni krystalicznych ze Sławniowic wykazujących niektóre cechy sedymentacji pierwotnej
  AutorzyPaulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — S. 223–232
5
 • [referat, 2011]
 • TytułGeochemical studies of the Jagoda River environment within Leżajsk area (Southern Poland)
  AutorzySALA Dariusz, DUDA Paulina
  Źródło2textsuperscript{nd} international geosciences student conference [Dokument elektroniczny] : 9–12 July 2011 in Krakow, Poland : conference materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Krakow : AGH], 2011. — S. [1–3]
6
 • [referat, 2010]
 • TytułMineralogical and petrographical study of the feldspar-quartz rock from Sławniowice (Lower Silesia) as potential raw materials for ceramic production
  AutorzyPaulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI
  Źródło1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — S. 14
7
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułMinerały marmurów sławniowickich jako wskaźniki procesów metamorficznych, metasomatycznych i wietrzeniowych
  AutorzyPaulina WOJTYNA, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — S. 317–327
8
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNew results of monazite dating from the metamorphic envelope of Karkonosze granite, Poland
  AutorzyKarolina GOŁUCHOWSKA, Karolina Kośmińska, Paulina DUDA, Angelika Duniec, Maciej MANECKI, Jarosław Majka, Patrik Konečný, Jerzy CZERNY, David A. Schneider, Daniel K. Holm
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2011 vol. 38, s. 97–98
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPreliminary results of mineral composition of marble from Sławniowice regarding regional metamorphism
  AutorzyP. DUDA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 175