Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Wojtyna, mgr inż.

poprzednio: Duda

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Badania mineralogiczne postmetamorficznej mineralizacji żyłkowej marmurów sławniowickich
2
  • Badania neogeńskich andezytów i tufów z okolicy miejscowości Skároš (południowo-wschodnia Słowacja)
3
  • Brekcje tektoniczne ze Sławniowic na Dolnym Śląsku – badania mineralogiczno-petrograficzne
4
  • Charakterystyka mineralogiczna oraz badania strukturalne wapieni krystalicznych ze Sławniowic wykazujących niektóre cechy sedymentacji pierwotnej
5
  • Geochemical studies of the Jagoda River environment within Leżajsk area (Southern Poland)
6
  • Mineralogical and petrographical study of the feldspar-quartz rock from Sławniowice (Lower Silesia) as potential raw materials for ceramic production
7
  • Minerały marmurów sławniowickich jako wskaźniki procesów metamorficznych, metasomatycznych i wietrzeniowych
8
  • New results of monazite dating from the metamorphic envelope of Karkonosze granite, Poland
9
  • Preliminary results of mineral composition of marble from Sławniowice regarding regional metamorphism