Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Wojtyna, mgr inż.

poprzednio: Duda

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Badania mineralogiczne postmetamorficznej mineralizacji żyłkowej marmurów sławniowickichMineralogical research of postmetamorphical vein mineralization of Sławniowice marble / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7493-518-0. — S. 261–269. — Bibliogr. s. 269

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania neogeńskich andezytów i tufów z okolicy miejscowości Skároš (południowo-wschodnia Słowacja)Study of the Neogene andesites and tuffs occur in the vicinity of Skároš (south-east Slovakia) / Maciej PAWLIKOWSKI, Marian Kosuth, Paulina DUDA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-678-1. — S. 266–276. — Bibliogr. s. 274–276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Brekcje tektoniczne ze Sławniowic na Dolnym Śląsku – badania mineralogiczno-petrograficzneThe tectonic breccias from Sławniowice (Lower Silesia) – mineralogical and petrographic analysis / Paulina DUDA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-678-1. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka mineralogiczna oraz badania strukturalne wapieni krystalicznych ze Sławniowic wykazujących niektóre cechy sedymentacji pierwotnejMineralogical characterization and structural analysis of crystalline limestones from Sławniowice indicating some primary sedimentation features / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 223–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geochemical studies of the Jagoda River environment within Leżajsk area (Southern Poland) / SALA Dariusz, DUDA Paulina // W: 2\textsuperscript{nd} international geosciences student conference [Dokument elektroniczny] : 9–12 July 2011 in Krakow, Poland : conference materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : AGH], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineralogical and petrographical study of the feldspar-quartz rock from Sławniowice (Lower Silesia) as potential raw materials for ceramic production / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Minerały marmurów sławniowickich jako wskaźniki procesów metamorficznych, metasomatycznych i wietrzeniowychMinerals from Sławniowice marbles as indicators of metamorphic, metamosatic and weathering processes / Paulina WOJTYNA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-755-9. — S. 317–327. — Bibliogr. s. 325–327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • New results of monazite dating from the metamorphic envelope of Karkonosze granite, Poland / Karolina GOŁUCHOWSKA, Karolina Kośmińska, Paulina DUDA, Angelika Duniec, Maciej MANECKI, Jarosław Majka, Patrik Konečný, Jerzy CZERNY, David A. Schneider, Daniel K. Holm // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 97–98. — J. Majka – afiliacja: Uppsala University. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Preliminary results of mineral composition of marble from Sławniowice regarding regional metamorphism / P. DUDA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 175. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: