Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Wojtyna, mgr inż.

poprzednio: Duda

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9522
201311
201222
20114112
2010211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem954
201311
201222
2011413
2010211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem981
201311
201222
2011431
201022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
201311
201222
201144
201022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem963
201311
201222
2011422
2010211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
201311
201222
2011422
2010221
 • Badania mineralogiczne postmetamorficznej mineralizacji żyłkowej marmurów sławniowickichMineralogical research of postmetamorphical vein mineralization of Sławniowice marble / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7493-518-0. — S. 261–269. — Bibliogr. s. 269

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania neogeńskich andezytów i tufów z okolicy miejscowości Skároš (południowo-wschodnia Słowacja)Study of the Neogene andesites and tuffs occur in the vicinity of Skároš (south-east Slovakia) / Maciej PAWLIKOWSKI, Marian Kosuth, Paulina DUDA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-678-1. — S. 266–276. — Bibliogr. s. 274–276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Brekcje tektoniczne ze Sławniowic na Dolnym Śląsku – badania mineralogiczno-petrograficzneThe tectonic breccias from Sławniowice (Lower Silesia) – mineralogical and petrographic analysis / Paulina DUDA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-678-1. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka mineralogiczna oraz badania strukturalne wapieni krystalicznych ze Sławniowic wykazujących niektóre cechy sedymentacji pierwotnejMineralogical characterization and structural analysis of crystalline limestones from Sławniowice indicating some primary sedimentation features / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 2 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-596-8. — S. 223–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geochemical studies of the Jagoda River environment within Leżajsk area (Southern Poland) / SALA Dariusz, DUDA Paulina // W: 2\textsuperscript{nd} international geosciences student conference [Dokument elektroniczny] : 9–12 July 2011 in Krakow, Poland : conference materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : AGH], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineralogical and petrographical study of the feldspar-quartz rock from Sławniowice (Lower Silesia) as potential raw materials for ceramic production / Paulina DUDA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Minerały marmurów sławniowickich jako wskaźniki procesów metamorficznych, metasomatycznych i wietrzeniowychMinerals from Sławniowice marbles as indicators of metamorphic, metamosatic and weathering processes / Paulina WOJTYNA, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-755-9. — S. 317–327. — Bibliogr. s. 325–327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • New results of monazite dating from the metamorphic envelope of Karkonosze granite, Poland / Karolina GOŁUCHOWSKA, Karolina Kośmińska, Paulina DUDA, Angelika Duniec, Maciej MANECKI, Jarosław Majka, Patrik Konečný, Jerzy CZERNY, David A. Schneider, Daniel K. Holm // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 97–98. — J. Majka – afiliacja: Uppsala University. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Preliminary results of mineral composition of marble from Sławniowice regarding regional metamorphism / P. DUDA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 175. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: