Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Hałaj, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2411-3865 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56986466800

PBN: 5e7094c0878c28a0473c3166

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [referat, 2013]
 • TytułBUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE
  AutorzyElżbieta HAŁAJ, Magda WOJDYŁA, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Dominika WOŚ, Monika SZCZYGIEŁ
  ŹródłoIV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — [Polska : s. n.], 2013. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharacterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno - Lodz Trough, Poland and their sustainable usability prospects
  AutorzyElżbieta HAŁAJ
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno–Lodz through, Poland and their sustainable usability prospects
  AutorzyElżbieta HAŁAJ
  ŹródłoAQUA 2015 : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book, T2 - Groundwater flow systems behaviour / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [s. n.], 2015. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2018]
 • TytułCharakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
  AutorzyAnna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 45
 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2015]
 • TytułDevelopment of a network of cooperation for the promotion of renewable energy sources – BUS OZE
  AutorzyHAŁAJ E., Capik M., KOTYZA J., LUBOŃ W., PEŁKA G., WOŚ D., Szczygieł M., Hajto M.
  ŹródłoNaftogazova energetika 2015 : materiali 4-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : Ìvano-Frankìvs'k, 21–24 kvìtnâ 2015 r. / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, Ìvano-Frankìvs'kij Nacìonal'nij Tehnìčnij Unìversitet Nafti ì Gazy. — Ìvano-Frankìvs'k : [s. n.], 2015. — S. 186–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2021]
 • TytułEducation and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGIOS AGH in Poland
  AutorzyJarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC
  ŹródłoWGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1-7
 • keywords: Poland, research, geothermal heat pump, heat pump education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułEducation and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGiOŚ AGH in Miekinia
  AutorzyJarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2019]
 • TytułEducation and research in the field of renewable sources of energy in the centre of sustainable development and energy savings WGGiOS AGH in Miekinia
  AutorzyElżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC, Paulina SMACZNA
  ŹródłoIcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [15]
 • keywords: Poland, heat pumps, geothermal, RES education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułFinite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation
  AutorzyElżbieta HAŁAJ
  ŹródłoIcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [14]
 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, geothermal source heat pumps, heat transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeotermia na Podhalu : II Ogólnopolski Kongres Geotermalny
  AutorzyElżbieta HAŁAJ
  ŹródłoGLOBEnergia. — 2010 nr 1, s. 28–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2016]
 • TytułHybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use
  AutorzyM. KRÓLIKOWSKI, W. LUBOŃ, G. PEŁKA, E. HAŁAJ, A. MAŁEK
  Źródło3textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — S. 41–42
 • keywords: renewable energy, hybrid bicycle, photovoltaic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2013]
 • TytułInteractive information point about geothermal applications in Central-Eastern Europe : [abstract]
  AutorzyAnna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ
  ŹródłoEGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013. — [Italy : s. n.], 2013. — S. [1]
 • keywords: geothermal applications, interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInteraktywny geotermalny punkt informacyjny
  AutorzyAnna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2013 R. 52 z. 2, s. 179–185
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, geotermia, geotermalny punkt informacyjny, ośrodki geotermalne

  keywords: geothermal applications, geothermal energy, geothermal interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: