Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Hałaj, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2411-3865 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56986466800

PBN: 5e7094c0878c28a0473c3166

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
3
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
4
 • BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE
5
 • Characteristics and sustainable utilisation prospects of geothermal waters of the liassic formations in the Mogilno-Lodz Trough, Poland
6
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno - Lodz Trough, Poland and their sustainable usability prospects
7
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno–Lodz through, Poland and their sustainable usability prospects
8
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
9
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
10
 • Conjunctive uses of the geothermal water resources from lower cretaceous formations in the Mogilno-Lodz trough, Poland
11
 • Development of a network of cooperation for the promotion of renewable energy sources – BUS OZE
12
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGIOS AGH in Poland
13
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGiOŚ AGH in Miekinia
14
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the centre of sustainable development and energy savings WGGiOS AGH in Miekinia
15
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGIOS AGH in Miekinia
16
 • Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
17
 • Examples of applications of geothermal waters for recreation, heating and bottling in selected regions of Hungary
18
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation
19
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation
20
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation
21
 • Geotermia na Podhalu
22
 • Geothermal bathing and recreation centres in Poland
23
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use
24
 • Interactive information point about geothermal applications in Central-Eastern Europe
25
 • Interaktywny geotermalny punkt informacyjny