Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Hałaj, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2411-3865 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56986466800

PBN: 5e7094c0878c28a0473c3166

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem48523191
202311
202211
2021431
202044
2019642
2018211
2017211
2016431
20155221
201411
201310253
20123111
2011321
2010211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4892910
202311
202211
2021422
202044
201966
201822
2017211
201644
2015532
201411
201310343
2012321
20113111
2010211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem482721
202311
202211
2021422
202044
2019633
201822
2017211
2016431
2015523
201411
20131082
2012321
2011321
2010211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem48741
202311
202211
2021413
2020422
2019624
201822
201722
201644
2015514
201411
20131010
201233
201133
201022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem482325
202311
202211
2021422
202044
2019624
201822
2017211
201644
2015532
201411
20131046
2012321
201133
2010211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem482325
202311
202211
2021413
202044
2019624
2018211
201722
201644
2015532
201411
20131046
201233
2011321
2010221
2
3
4
 • BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE[Building a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources] / Elżbieta HAŁAJ, Magda WOJDYŁA, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Dominika WOŚ, Monika SZCZYGIEŁ // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characteristics and sustainable utilisation prospects of geothermal waters of the liassic formations in the Mogilno-Lodz Trough, Poland / Elżbieta HAŁAJ // Sustainable Water Resources Management ; ISSN 2363-5037. — 2019 vol. 5 iss. 4 spec. iss., s. 1537–1553. — Bibliogr. s. 1552–1553, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-23. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40899-018-0235-7.pdf

  orcid iD
 • keywords: geothermal energy, geothermal waters, Mogilno-Łódź Trough, sustainable use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s40899-018-0235-7

6
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno - Lodz Trough, Poland and their sustainable usability prospects / Elżbieta HAŁAJ // Rendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2035-8008. — Na stronie czasopisma tytuł: Rendiconti online della Società Geologica Italiana. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.aqua2015.com/cms/uploads/pdf/ROL_VOL_39_SUPPL_1.pdf [2016-06-02]. — AQUA 2015: Back to the future! : 42nd international congress of International Association of Hydrogeologists : 13–18 September 2015 : Roma, Italy : abstract book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno–Lodz through, Poland and their sustainable usability prospects / Elżbieta HAŁAJ // W: AQUA 2015 : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book, T2 - Groundwater flow systems behaviour / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [s. n.], 2015. — S. 47. — Toż na dysku Flash. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź Trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 2, s. 241–243. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/21-sowizdrzal-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Conjunctive uses of the geothermal water resources from lower cretaceous formations in the Mogilno-Lodz trough, Poland / Elżbieta HAŁAJ, Beata Kepinska // Sustainable Water Resources Management ; ISSN 2363-5037. — 2019 vol. 5 iss. 4 spec. iss., s. 1479–1494. — Bibliogr. s. 1492–1494, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-26. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40899-018-0284-y.pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, Poland, geothermal waters, low temperature geothermal resources, Lower Cretaceous aquifer, geothermal water applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s40899-018-0284-y

11
 • Development of a network of cooperation for the promotion of renewable energy sources – BUS OZE / HAŁAJ E., Capik M., KOTYZA J., LUBOŃ W., PEŁKA G., WOŚ D., Szczygieł M., Hajto M. // W: Naftogazova energetika 2015 : materiali 4-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : Ìvano-Frankìvs'k, 21–24 kvìtnâ 2015 r. = Oil and gas power engineering 2015 : 4\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : Ivano-Frankivsk April 21–24, 2015 : proceedings / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, Ìvano-Frankìvs'kij Nacìonal'nij Tehnìčnij Unìversitet Nafti ì Gazy. — Ìvano-Frankìvs'k : [s. n.], 2015. — S. 186–187. — Capik M. – afiliacja: Polish Geothermal Society, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGIOS AGH in Poland / Jarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC // W: WGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1-7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/09039.pdf [2021-08-30]. — Abstr.

 • keywords: Poland, research, geothermal heat pump, heat pump education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGiOŚ AGH in Miekinia / Jarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Kotyza%20et%20al.pdf [2019-09-18]. — Toż. na dysku Flash. - S. 225-226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the centre of sustainable development and energy savings WGGiOS AGH in Miekinia / Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC, Paulina SMACZNA // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: Poland, heat pumps, geothermal, RES education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Examples of applications of geothermal waters for recreation, heating and bottling in selected regions of Hungary / Elżbieta HAŁAJ, Anna WACHOWICZ-PYZIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.1/geol.2013.39.1.21.pdf

 • keywords: geothermal energy, geothermal waters, geothermal recreation, mineral waters, Hungary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.1.21

18
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, geothermal source heat pumps, heat transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1341, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1341/pdf

  orcid iD
 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, ground source heat pump, FEFLOW, BHE, small scale thermal energy storage, thermal imbalance of ground source

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13061341

20
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2020 vol. 154 art. no. 04003, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-09. — ICoRES 2019 : 6th International Conference – Renewable Energy Sources : Krynica, Poland, June 12-14, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_04003.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/202015404003

21
 • Geotermia na Podhalu : II Ogólnopolski Kongres Geotermalny[Geothermal energy in Podhale : the Second Polish Geothermal Congress] / Elżbieta HAŁAJ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2010 nr 1, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use / M. KRÓLIKOWSKI, W. LUBOŃ, G. PEŁKA, E. HAŁAJ, A. MAŁEK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 41–42

 • keywords: renewable energy, hybrid bicycle, photovoltaic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Interactive information point about geothermal applications in Central-Eastern Europe : [abstract] / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ // W: EGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013. — [Italy : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-2-8052-0226-1. — S. [1]. — Tryb dostępu: http://www.geothermalcongress2013.eu/presentations-and-procedings/ [2013-09-03]. — Pełny tekst W: EGC 2013 : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013 : proceedings — 1 dysk Flash — s. [1–5] — Bibliogr. s. [5]. — Abstrakt dostępny po zalogowaniu

 • keywords: geothermal applications, interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Interaktywny geotermalny punkt informacyjnyInteractive geothermal information point / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 179–185. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, geotermia, geotermalny punkt informacyjny, ośrodki geotermalne

  keywords: geothermal applications, geothermal energy, geothermal interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: