Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Hałaj, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2411-3865 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56986466800

PBN: 5e7094c0878c28a0473c3166

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
2
3
4
 • BUdowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE[Building a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources] / Elżbieta HAŁAJ, Magda WOJDYŁA, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Dominika WOŚ, Monika SZCZYGIEŁ // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno - Lodz Trough, Poland and their sustainable usability prospects / Elżbieta HAŁAJ // Rendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2035-8008. — Na stronie czasopisma tytuł: Rendiconti online della Società Geologica Italiana. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.aqua2015.com/cms/uploads/pdf/ROL_VOL_39_SUPPL_1.pdf [2016-06-02]. — AQUA 2015: Back to the future! : 42nd international congress of International Association of Hydrogeologists : 13–18 September 2015 : Roma, Italy : abstract book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of thermal waters and geothermal conditions in the Liassic formations of the Mogilno–Lodz through, Poland and their sustainable usability prospects / Elżbieta HAŁAJ // W: AQUA 2015 : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book, T2 - Groundwater flow systems behaviour / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [s. n.], 2015. — S. 47. — Toż na dysku Flash. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź Trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 2, s. 241–243. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/21-sowizdrzal-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Conjunctive uses of the geothermal water resources from lower cretaceous formations in the Mogilno-Lodz trough, Poland / Elżbieta HAŁAJ, Beata Kepinska // Sustainable Water Resources Management ; ISSN 2363-5037. — 2019 vol. 5 iss. 4 spec. iss., s. 1479–1494. — Bibliogr. s. 1492–1494, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-26. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40899-018-0284-y.pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, Poland, geothermal waters, low temperature geothermal resources, Lower Cretaceous aquifer, geothermal water applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s40899-018-0284-y

11
 • Development of a network of cooperation for the promotion of renewable energy sources – BUS OZE / HAŁAJ E., Capik M., KOTYZA J., LUBOŃ W., PEŁKA G., WOŚ D., Szczygieł M., Hajto M. // W: Naftogazova energetika 2015 : materiali 4-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : Ìvano-Frankìvs'k, 21–24 kvìtnâ 2015 r. = Oil and gas power engineering 2015 : 4\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : Ivano-Frankivsk April 21–24, 2015 : proceedings / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, Ìvano-Frankìvs'kij Nacìonal'nij Tehnìčnij Unìversitet Nafti ì Gazy. — Ìvano-Frankìvs'k : [s. n.], 2015. — S. 186–187. — Capik M. – afiliacja: Polish Geothermal Society, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Education and research in the field of geothermal heat pumps in the Centre of Sustainable Development and Energy Savings WGGiOŚ AGH in Miekinia / Jarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Kotyza%20et%20al.pdf [2019-09-18]. — Toż. na dysku Flash. - S. 225-226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Education and research in the field of renewable sources of energy in the centre of sustainable development and energy savings WGGiOS AGH in Miekinia / Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Dominika DAWIEC, Paulina SMACZNA // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: Poland, heat pumps, geothermal, RES education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, geothermal source heat pumps, heat transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1341, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1341/pdf

  orcid iD
 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, ground source heat pump, FEFLOW, BHE, small scale thermal energy storage, thermal imbalance of ground source

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13061341

20
21
 • Geotermia na Podhalu : II Ogólnopolski Kongres Geotermalny[Geothermal energy in Podhale : the Second Polish Geothermal Congress] / Elżbieta HAŁAJ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2010 nr 1, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use / M. KRÓLIKOWSKI, W. LUBOŃ, G. PEŁKA, E. HAŁAJ, A. MAŁEK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 41–42

 • keywords: renewable energy, hybrid bicycle, photovoltaic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Interactive information point about geothermal applications in Central-Eastern Europe : [abstract] / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ // W: EGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013. — [Italy : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-2-8052-0226-1. — S. [1]. — Tryb dostępu: http://www.geothermalcongress2013.eu/presentations-and-procedings/ [2013-09-03]. — Pełny tekst W: EGC 2013 : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013 : proceedings — 1 dysk Flash — s. [1–5] — Bibliogr. s. [5]. — Abstrakt dostępny po zalogowaniu

 • keywords: geothermal applications, interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Interaktywny geotermalny punkt informacyjnyInteractive geothermal information point / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 179–185. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, geotermia, geotermalny punkt informacyjny, ośrodki geotermalne

  keywords: geothermal applications, geothermal energy, geothermal interactive information point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: