Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Kryzia, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7693-107X

ResearcherID: brak

Scopus: 57194414145

PBN: 938126

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza deformacji powierzchni terenu w dzielnicy Moszczenica miasta Jastrzębie-Zdrój w aspekcie wpływów eksploatacji górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak
  ŹródłoOchrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — S. 190–201
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 143–156
 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, wyrobiska górnicze, osiadanie powierzchni, kopalnie węgla, deformacja gruntów, program EDNOPN, deformacja terenu górniczego

  keywords: surface subsidence, coal underground mining, land deformation, EDNOPN program, retreat mining , mining ground deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAssessment of economic effectiveness of preparation of domestic hot water
  AutorzyDominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 121
 • keywords: economic effectiveness, hot water, electric storage water heater, district heating network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of sustainable development of hard coal mining industry in Poland with use of bootstrap sampling and copula-based Monte Carlo simulation
  AutorzyMichał Kopacz, Dominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoJournal of Cleaner Production. — 2017 vol. 159, s. 359–373. — tekst: goo.gl/rJ6dus
 • keywords: sustainable development, Monte Carlo simulation, bootstrap, hard coal mining industry, AHP model, empirical copula, Spearman's rank correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2017.05.038

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCharakterystyka procesu monitorowania jakości wody wodociągowej na przykładzie miasta Tarnowa
  AutorzyKatarzyna KRYZIA, Anna SZCZĘCH
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4591–4596
 • słowa kluczowe: monitoring jakości wód wodociągowych

  keywords: monitoring the quality of tap water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułDampening variations in wind power generation through geographic diversification
  AutorzyDominik Kryzia, Piotr Olczak, Jan Wrona, Michał Kopacz, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 53
 • keywords: Monte Carlo simulation, optimization, wind energy, diversification, wind power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2019]
 • TytułDziałania naprawcze w celu likwidacji zagrożenia podtopieniem powierzchni terenu w rejonie wpływu eksploatacji górniczej
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak
  ŹródłoXLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : 11–14.03.2019, Karpacz : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2019]. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2016]
 • TytułFormation of recreation space in the context of the revitalization of the post-mining area of mine natural aggregate in Waryś
  AutorzyKatarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia
  Źródło[XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts / Pro Futuro Science Association. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — S. 50
 • keywords: post-mining areas, revitalization, tourism and recreation space, mine natural aggregate, Waryś

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2011]
 • TytułGaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne
  AutorzyDominik KRYZIA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2011]
 • TytułKoszty wytwarzania energii elektrycznej w spalarni odpadów komunalnych
  AutorzyDominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 67–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLogistyka prac rozpoznawczych umożliwiających określenie przyczyn istniejącego zagrożenia obiektu zabytkowego
  AutorzyKatarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4556–4563
 • słowa kluczowe: dokumentacja stanu technicznego budynku, obiekt zabytkowy, struktura rozpoznania zagrożeń budynku

  keywords: structure recognition of the hazard of the building, historic building, documentation of the technical condition of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMonitoring miejskich sieci wodociągowych w aspekcie wspomagania programami informatycznymi
  AutorzyAnna SZCZĘCH, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9831–9835
 • słowa kluczowe: SCADA, GIS, monitoring sieci wodociągowych, EPANET

  keywords: SCADA, GIS, monitoring of water supply, EPANET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOchrona powierzchni przed szkodami górniczymi w świetle regulacji prawa górniczego w latach 1918–2011
  AutorzyKatarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 280–287
 • słowa kluczowe: regulacje prawne, tereny górnicze, ochrona powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułOczekiwania społeczne w zakresie rewitalizacji terenu pogórniczego kopalni kruszywa naturalnego „Waryś”
  AutorzyKatarzyna KRYZIA, Dominik Kryzia
  ŹródłoOdnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce / red. Mariusz Klich, Jan Kozłowski. — Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. — S. 51–59
 • słowa kluczowe: rewitalizacja, kruszywa naturalne, badania ankietowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOrganizacja systemu ochrony zabytków architektoniczo-budowlanych w prawie polskim
  AutorzyKatarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4564–4572
 • słowa kluczowe: logistyka, system ochrony zabytków, struktura organizacyjna służb ochrony zabytków

  keywords: logistics, system of heritage protection, organizational structure of the protection of monuments services

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPlanowanie geodezyjnego procesu pomiarowego w aspekcie oceny górniczych deformacji powierzchni
  AutorzyKatarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9286–9294
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, deformacje terenu, planowanie pomiarów deformacji terenu górniczego

  keywords: terrain deformation, underground mining, planning of surveying of mining terrain deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPlanowanie podziemnej działalności górniczej z uwagi na ochronę obiektu zabytkowego
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9530–9536
 • słowa kluczowe: górnictwo, planowanie, prognoza deformacji

  keywords: underground mining, planning, deformations surface terrains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2011]
 • TytułPorównanie kopalnych nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
  AutorzyDominik Kryzia, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii : [I międzynarodowa konferencja naukowa : 7–8 czerwca 2011, Poznań] / red. Piotr Kwiatkiewicz. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011. — S. 353–363
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProces dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych świetle aktualnych przepisów prawa
  AutorzyKatarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 288–293
 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, odszkodowanie, prawo cywilne, ochrona terenów górniczych

  keywords: mining exploitation, mining damages, compensation size, civil law, protection of mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułProces rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork
  AutorzyZenon DUDA, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4212–4219
 • słowa kluczowe: rekonstrukcja, budowla hydrotechniczna, nadbrzeże, proces rewaloryzacji

  keywords: reconstruction, the process of restoration, hydrotechnic construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: