Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Betlej, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7631-0134 orcid iD

ResearcherID: A-6019-2017

Scopus: 57195260143

PBN: 5e70922b878c28a047391044

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnychLocal analysis of the cracked sharp corner of the prestressed bridge structure in terms of the service loads / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2022 nr 10, s. 104-109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.. — M. Betlej, H. Ciurej - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. — tekst: https://www.materialybudowlane.info.pl/images/2022/10/s104-109.pdf

 • słowa kluczowe: analiza pękania, mosty sprężone, most w dużym skosie, pękanie betonu, pomosty żelbetowe

  keywords: cracking analysis, prestressed bridges, large skew bridge, concrete cracking, reinforced concrete deck

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2022.10.26

2
 • Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych[Local analysis of the cracked sharp corner of the prestressed bridge structure in terms of the service loads] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // W: KS2021 : Konstrukcje Sprężone : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 12–13 maja 2022 / ed. Wit Derkowski, [et al.]. — Kraków : Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2022. — ISBN: 978-83-941947-2-7. — S. 55–58. — Streszcz.. — M. Betlej, H. Ciurej – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza pękania, mosty sprężone, most w dużym skosie, pękanie betonu, pomosty żelbetowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego[Modal analysis of the composite fan stack] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Materiały Kompozytowe : innowacje, technologie, maszyny : kwartalnik techniczno-informacyjny ; ISSN 2084-1949. — 2018 R. 7 nr 4, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza numeryczna cienkiej żelbetowej sprężonej powłoki łukowej o dużej krzywiźnie[Numerical analysis of a prestressed thin concrete arc shell with a high curvature] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Piotr Gwoździewicz // W: KS2018 : Konstrukcje Sprężone : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 18–20 kwietnia 2018 / ed. Wit Derkowski, [et al.]. — Kraków : Katedra Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2018. — ISBN: 978-83-941947-2-7. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • słowa kluczowe: delaminacja, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza statyczna kładki dla pieszych typu HelixStatic analysis of Helix footbridge / Michał Gałuszka, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ // W: Mosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, [2017]. — ISBN: 978-83-7125-275-4. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 449-450, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu stałych fizycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych elementów gumowychAnalysis of influence physical and geometrical constants on deformations of cylindrical rubber-elements in construction / Marian PALUCH, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 509–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_51.pdf

 • słowa kluczowe: deformacje, stałe materiałowe, ciało sprężyste

  keywords: deformation, material constants, elastic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Damage reasons analysis of PT cables blister in road bridge / Gałuszka M., Gwoździewicz P., Lubecka M., BETLEJ M., CIUREJ H. // W: FIB 2018, 5th FIB congress : Better, Smarter, Stronger : Melbourne, Australia, 7-11 October 2018 : proceedings / eds. Foster S., [et al.] ; Federation Internationale du Beton (FIB). — [Switzerland] : Federation Internationale du Beton, cop. 2019. — S. 3679-3689. — Bibliogr. s. 3689, Abstr.

 • keywords: FEM modelling, anchorage, prestressing cables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helixForming the geometry of helix footbridge / Michał Gałuszka, Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 7, s. 68–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie parametryczne, helisa, kładka dla pieszych

  keywords: parametric modeling, footbridge, helix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2017.07.22

9
 • Logistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta KrakowaLogistics city for pedestrians and cyclists on the example of Krakow / RADZIEJOWSKA Aleksandra, BETLEJ Michał, BARTOS Maciej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5440-5448. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5447-5448, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, logistyka miasta, piesi, rowerzyści

  keywords: sustainable development, Cracow, logistics city, cyclists, pedestrians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych[Numerical modelling of caving and failure zone range around excavation openings] / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Michał BETLEJ // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 76. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • The application of the PAN reclamation model on he example of former landfills Cracow Soda Works ”Solvay” / M. Gliniak, M. BETLEJ, A. MITURA // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 78–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 84–86, Abstr.. — Referat opublikowany w Session ME

 • keywords: Krakow Soda Plant, PAN reclamation model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The application of the PAN reclamation model on the example of former landfills Cracow Soda Works ”Solvay” / Maciej GLINIAK, Michał BETLEJ, Andrzej MITURA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr., Streszcz.. — A. Mitura - brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a22.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, tereny zasolone, Krakowskie Zakłady Sodowe

  keywords: Krakow Soda Plant, PAN reclamation model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to European standard PN-EN 1993-1-3Wyznaczanie nośności przy zginaniu kasety ściennej usztywnionej poszyciem w ujęciu normy europejskiej PN-EN 1993-1-3 / Edyta PIĘCIORAK, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ, Marek Piekarczyk // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 12, s. 77–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13256/pl

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przekrój współpracujący, kaseta ścienna, nośność przy zginaniu, przekrój ceowy

  keywords: effective cross-section, liner tray, moment resistance, channel-type section

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.180.9668

15
 • Trójwymiarowa analiza stateczności zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznychThree-dimensional slope stability analysis in complicated geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 141–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_11.pdf

 • słowa kluczowe: metody numeryczne, analiza przestrzenna, stateczność zboczy

  keywords: numerical methods, slope stability, three dimensional analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Trójwymiarowa analiza stateczności zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych[Three-dimensional slope stability analysis in complicated geological conditions] / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele = Geoengineering : roads, bridges, tunnels ; ISSN 1895-0426. — 2010 nr 3, s. 20–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowegoAn sensitivity of a shape and size parameters on eigenfrequency and eigenmodes of a composite fan stacks / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 317–334. — Bibliogr. s. 334, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dyfuzor FRP, drgania własne, powłoka kompozytowa

  keywords: composite fan stacks, vibration of fan stack, diffuzor FRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.30

18
 • Wybrane aspekty trójwymiarowego modelowania numerycznego stateczności zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznejChosen aspects of three dimensional slope stability analysis in complex geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 64–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane aspekty trójwymiarowego modelowania numerycznego stateczności zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznejChosen aspects of three dimensional slope stability analysis in complex geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 88–98. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: