Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Wądrzyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6452-2276

ResearcherID: brak

Scopus: 57195605189

PBN: 909998

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania stanowiskowe i laboratoryjne oleju rzepakowego pod katem zawartości kwasów tłuszczowych
  AutorzyJAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4731–4738
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania wpływu alkoholi pod kątem prężności par, hydroskopijności i rozdziału faz benzyn silnikowych
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Aleksander Mazanek
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 86–94
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Jolanta BIEGAŃSKA, Grzegorz JODŁOWSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 3, s. 457–462
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznego
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087
5
 • [referat, 2010]
 • TytułBariery rozwoju rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym w Polsce
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoInnowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska : XIII słupskie forum motoryzacji : praca zbiorowa, T. 13 / pod. red. Leona Kukiełki ; Polska Akademia Nauk – Komisja Budowy Maszyn etc.. — Słupsk : Starostwo Powiatowe, cop. 2010. — S. 61–72
6
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBio-oil derived from microalgae as a potential source of energy
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoBioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems. — 2014 no. 1, s. 173–184
7
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBudowa stanowiska badawczego w celu opracowania wydajnej metody katalitycznej konwersji odpadów z tworzyw sztucznych do wysokoenergetycznych paliw ciekłych i gazowych
  AutorzyPrzemysław Maziarka, Maciej Olszewski, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2015 nr 31, s. 169–176
8
 • [referat, 2018]
 • TytułDegradation of petroleum diesel fuel accelerated by UV irradiation: the impact of ageing on chemical composition and selected physicochemical properties
  AutorzyRafał JANUS, Karol Kołomański, Mariusz WĄDRZYK, Marek LEWANDOWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 69
9
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDegradation of petroleum diesel fuel accelerated by UV irradiation: the impact of ageing on chemical composition and selected physicochemical properties
  AutorzyRafał JANUS, Karol Kołomański, Mariusz WĄDRZYK, Marek LEWANDOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 02003, s. 1–9. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02003.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDesign factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition engines
  AutorzyWinicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoSilniki Spalinowe. — 2013 R. 52 nr 3 dod.: CD, s. 40–50
11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDevelopment trends in engine oils for motor vehicles
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoDiesel engines – new challenges / ed. Wiesław Piekarski. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2010. — S. 41–54
12
 • [inne, 2013]
 • TytułDobór parametrów procesu pirolizy wybranych gatunków mikroalg dla pozyskania paliwa silnikowego
  AutorzyMariusz WĄDRZYK
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 58
13
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułFactors that influence solid particles emission and methods of their limitation
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoInżynieria Rolnicza. — 2014 R. 18 nr 3, s. 49–56
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułHydrothermal co-liquefaction of microalgae, wood, and sugar beet pulp
  AutorzyD. W. F. Brilman, N. Drabik, M. WĄDRZYK
  ŹródłoBiomass Conversion and Biorefinery. — 2017 vol. 7 iss. 4, s. 445–454. — tekst: https://goo.gl/D2YD2N
17
 • [referat, 2018]
 • TytułHydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Magdalena Berdel, Rafał JANUS, Derk Willem Frederik Brilman
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 92
18
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułHydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Magdalena Berdel, Rafał JANUS, Derk Willem Frederik Brilman
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 02004, s. 1–11. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02004.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiska
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Winicjusz Stanik
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 155-160
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMicroalgae as a potential source for biodiesel production
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoInżynieria Rolnicza. — 2010 [nr] 6, s. 51–56
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułNowe kierunki rozwoju źródeł biopaliw
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2012 nr 4, s. 111–119
22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOdpady jako realne źródło do produkcji biogazu
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Romuald Janik
  ŹródłoSilniki gazowe : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Adama Dużyńskiego ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010. — S. 300–314
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPerspektywy, bariery i uwarunkowania techniczne dotyczące eksploatacji biopaliw
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. — 2011 nr 1, s. 19–31
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułProces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoActa Agrophysica. — 2011 vol. 17(2), s. 405–419
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułProdukcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalg
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Tadeusz DZIOK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2017 R. 73 nr 9, s. 641–650