Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Wądrzyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6452-2276

ResearcherID: brak

Scopus: 57195605189

PBN: 909998

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Badania stanowiskowe i laboratoryjne oleju rzepakowego pod katem zawartości kwasów tłuszczowych
2
 • Badania wpływu alkoholi pod kątem prężności par, hydroskopijności i rozdziału faz benzyn silnikowych
3
 • Badanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
4
 • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznego
5
 • Bariery rozwoju rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym w Polsce
6
 • Bio-oil derived from microalgae as a potential source of energy
7
 • Budowa stanowiska badawczego w celu opracowania wydajnej metody katalitycznej konwersji odpadów z tworzyw sztucznych do wysokoenergetycznych paliw ciekłych i gazowych
8
 • Degradation of petroleum diesel fuel accelerated by UV irradiation: the impact of ageing on chemical composition and selected physicochemical properties
9
 • Degradation of petroleum diesel fuel accelerated by UV irradiation: the impact of ageing on chemical composition and selected physicochemical properties
10
 • Design factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition engines
11
 • Development trends in engine oils for motor vehicles
12
 • Dobór parametrów procesu pirolizy wybranych gatunków mikroalg dla pozyskania paliwa silnikowego
13
14
15
 • Factors that influence solid particles emission and methods of their limitation
16
 • Hydrothermal co-liquefaction of microalgae, wood, and sugar beet pulp
17
 • Hydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield
18
 • Hydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield
19
 • Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiska
20
 • Microalgae as a potential source for biodiesel production
21
 • Nowe kierunki rozwoju źródeł biopaliw
22
 • Odpady jako realne źródło do produkcji biogazu
23
 • Perspektywy, bariery i uwarunkowania techniczne dotyczące eksploatacji biopaliw
24
 • Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa
25
 • Produkcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalg