Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Snakowska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602638834

PBN: 900981

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
 • Acoustic impedance of outlet of a hard-walled unbaffled cylindrical duct for multimode incident wave
2
 • Acta Physica Polonica A
3
 • Akustyczne falowody cylindryczne w perspektywie badań teoretycznych, modelowych i zastosowań
4
 • Analiza wpływu wybranych parametrów wielotonu na percepcję konsonansu sensorycznego w modelu opartym na działaniu autoasocjacyjnej sieci neuronowej
5
 • Analiza źródeł błędów pomiarów i ich wpływu na zgodność z modelem teoretycznym przy wyznaczaniu rozkładu ciśnienia akustycznego wewnątrz falowodu cylindrycznego
6
 • Analysis of some of the in-duct acoustic pressure measurement errors
7
 • Analysis of sources of the in-duct acoustic pressure measurements errors
8
 • Analysis of the influence of some parameters of multitone on sensory perception of consonans in the model based on functioning as autoassociative neuron network
9
 • An attempt to generate single allowable modes in a cylindrical duct by means of a matrix of point sources
10
 • A hybrid method for determination of the acoustic impedance of an unflanged cylindrical duct for multimode wave
11
 • A study on directivity characteristics of sound radiated from semi-infinite waveguide outlet
12
 • A study on modal structure of the acoustic field in hard-walled cylindrical duct
13
 • Badania charakterystyk kierunkowości promieniowania dźwięku przez wylot falowodu półnieskończonego
14
 • Badania teoretyczne i eksperymentalne falowodów cylindrycznych
15
 • Badania tłumienia wtrącenia tłumików mikroperforowanych dla pojedynczego modu propagującego się w falowodzie cylindrycznym
16
 • Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów mikroperforowanych
17
 • Badania współczynnika pochłaniania dźwięku ustrojów z wykorzystaniem materiałów mikroperforowanych
18
 • Badanie wielomodowego pobudzenia sztywnego falowodu cylindrycznego punktowym źródłem dźwięku umieszczonym w jego wnętrzu
19
 • Charakterystyki kierunkowości promieniowania wylotu falowodu cylindrycznego z uwzględnieniem przepływu ośrodka
20
 • Charakterystyki kierunkowości promieniowania wylotu falowodu cylindrycznego z uwzględnieniem przepływu ośrodka
21
 • Derivation of an acoustic two-port scattering matrix for a multimode wave applying the single-mode generator
22
 • Determination of the reflection coefficient of the anechoic termination installed of a duct-like measuring set-up
23
24
25
 • Evaluation of the transmission and the scattering matrix applicability to the mufflers analysis