Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Skowronek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0200-7217 orcid iD

ResearcherID: AAE-7960-2021

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • „Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku” – czy „koniec historii”?Polish anthroponymy of $16^{th}$–$18^{th}$ century – 'end of history'? / Halszka Górny, Katarzyna Skowronek // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2017 R. 61/1, s. 241–253. — Bibliogr. s. 252, Summ.. — Katarzyna Skowronek – afiliacja: Instytut Języka Polskiego PAN

 • słowa kluczowe: antroponimia historyczna, onomastykon, praktyka leksykograficzna, kontekst społeczno-kulturowy

  keywords: historical anthroponymy, onomasticon, lexicographic practice, social and cultural context

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.61.1.15

2
 • „Atrakcyjność” języka nowych ruchów religijnych z perspektywy językoznawczo-kulturoznawczej“Attractiveness” of the language of new religious movements from the perspective of linguistic and cultural studies / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // W: Oblicza polszczyzny / red. nauk. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec. — Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012. — (Seria Wydawnicza Ojczysty – Dodaj do Ulubionych ; t. 3). — ISBN: 978-83-63631-11-6. — S. 128–146. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Najważniejsze dokonania w onomastycznej twórczości naukowej profesor Aleksandry Cieślikowej (7 I 1936 – 11 XII 2018)The most important achievements in onomastic scientific output of professor Aleksandra Cieślikowa / Halszka Górny, Katarzyna SKOWRONEK // Acta Onomastica ; ISSN 1211-4413. — 2020 vol. 61 iss. 1, s. 231–240. — Bibliogr.. — K. Skowronek - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Naming the nation: a critical analysis of names in Polish political discourse / Dariusz Galasiński, Katarzyna Skowronek // Political Communication ; ISSN 1058-4609. — 2001 vol. 18 iss. 1, s. 51–66. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2010-11-10. — K. Skowronek - afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: Poland, critical discourse analysis, political discourse, proper names, ideology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10584600150217659

5
 • O amalgamatycznej strategii komunikacyjnej Kościoła katolickiego w PolsceAbout the amalgamathic strategy of communication of Catholic Church in Poland / Katarzyna SKOWRONEK // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) : Gniezno 22–24 września 2008 : materiały z konferencji, [Cz.] 4 / pod red. ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki. — Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009. — (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza ; ISSN 1427-9010 ; 38). — S. 325–335. — Afiliacja: Polska Akademia Nauk w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nauk. tomu Katarzyna SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — t. 17/3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wstęp : kultura popularna w ujęciu semiotycznym[Introduction : popular culture from a semiotic perspective] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK // W: Semiotyka popkultury / pod red. Alicji Głębockiej, Weroniki Zaczek, Zbigniewa Paska. — Kraków : Aureus, 2020. — ISBN: 978-83-65765-37-6. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14. — K. Skowronek - brak afiliacji AGH

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: