Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Skowronek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0200-7217 orcid iD

ResearcherID: AAE-7960-2021

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAtlas anatomiczny piłkarza : tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?)
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoKonteksty. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 211–218
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBiografia naukowca a naukowe myślenie (na przykładzie akademickiej biografii i tekstów językoznawczych Adama Heinza)
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoBiografie, opowieści, autorytety / pod red. Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — S. 161–175
3
 • [książka, 2015]
 • TytułBiografie, opowieści, autorytety
  Autorzypod red. Katarzyny SKOWRONEK
  DetailsKraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — 175, [3] s.
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCo onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)
  AutorzyZbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoOnomastica. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32
6
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułCzy istnieje duchowość bez emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości emph {niereligijnej} : wstęp
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK
  ŹródłoPozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — s. 7–16
7
 • [recenzja, 2019]
 • TytułCzy języki marketingu „mogą kłamać”? : recenzja monografii Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn emph{Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna}
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoSocjolingwistyka. — 2019 [t.] 33, s. 289–295. — tekst: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/54/96
8
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCzy kulturoznawstwo przynosi „zbawienie”? : kilka słów o potrzebie badań w tej dziedzinie
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoPoza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — S. 7–25
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCzy onomastyka jest kobietą? : na marginesie lektur antropologicznych i onomastycznych
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoOnomastica. — 2016 R. 60, s. 411–421
10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCzy słowo ma moc we współczesnym świecie?
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoJęzyk źródłem (nie)porozumienia / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — S. 7–17
11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDiscursive construction of post-communism in pastoral letters of the Polish Episcopate's Conference 1990–2005
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoThe post-communist condition : public and private discourses of transformation / eds. Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński. — Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2010. — S. 133–150
12
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDuchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej
  AutorzyZbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoKultura jako {it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — S. 69–83
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • Tytułemph {Dziewczyna w typie Kendall Jenner} : antroponimy żeńskie w prasie „kobiecej” na tle koncepcji genderowych
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoOnomastica. — 2017 R. 61/1, s. 73–95
14
 • [książka, 2017]
 • TytułEmocjonalne aspekty kultury
  Autorzypod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.
15
 • [redakcja serii, 2014]
 • TytułIdee i Myśliciele
  red. serii Jacek DĘBICKI, Ignacy S. FIUT, Katarzyna SKOWRONEK, Dariusz WOJAKOWSKI
  Details2014. — Kraków : Aureus
16
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułIdeologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN)
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek
  ŹródłoKomunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filciak, Grzegorz Ptaszek. — Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. — S. 314–327
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInspiracje socjologiczne w polskiej onomastyce – stare i nowe związki
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoSocjolingwistyka. — 2013 [t.] 27, s. 31–41
18
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułJak mówić o Bogu? : Osho "teoria" języka religijnego
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoNowa ewangelizacja : język - teologia - kultura / pod red. Małgorzaty Nowak i Wiesława Przyczyny. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, 2017. — S. 477–495
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułJan Kalwin „dla opornych” : popularyzacja kalwinizmu w internetowych i pozainternetowych sferach kultury popularnej
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. — 2014 168, s. 147–160
20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułJeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań : relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmu
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek
  ŹródłoRelatywizm w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego. — Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — S. 249–259
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułJęzyk w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim
  AutorzyWiesław Przyczyna, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoKatecheta. — 2008 R. 52 nr 6, s. 12–21
22
 • [książka, 2014]
 • TytułJęzyk źródłem (nie)porozumienia
  Autorzypod red. Katarzyny SKOWRONEK i Łukasza TRZCIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — 205 s.
23
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułJęzykowe wyrażanie kategorii gender w dyskursie politycznym
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK, Mariusz Rutkowski
  ŹródłoOblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 257–270
24
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKaczor (i) Donald: medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów
  AutorzyMariusz Rutkowski, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoOblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. — Kraków : WSZiB, cop. 2011. — S. 61–80
25
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKategoria emph{Obcego} w oficjalnym dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoObcy/Inny : propozycje aplikacji pojęciowych / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. — S. 235–258