Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Skowronek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0200-7217 orcid iD

ResearcherID: AAE-7960-2021

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem671129261
202111
20203111
2019523
20185131
20177124
2016413
20154121
2014102431
20135221
20125122
20116141
201066
2009413
200822
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem676331
202111
2020321
2019541
201855
2017761
201644
201544
20141010
201355
201255
201166
2010651
200944
200822
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem67652
202111
2020321
201955
201855
201777
201644
201544
20141010
201355
201255
201166
2010651
200944
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem67166
202111
2020312
201955
201855
201777
201644
201544
20141010
201355
201255
201166
201066
200944
200822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem67625
202111
202033
201955
201855
201777
201644
2015431
20141091
201355
201255
2011651
201066
200944
200822
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem67607
202111
202033
201955
201855
201777
201644
201544
20141091
2013541
201255
2011651
2010651
2009431
2008221
 • Atlas anatomiczny piłkarza : tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?)The anatomical atlas of player : textual images of the male body and male immaturity / Katarzyna SKOWRONEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 211–218. — Bibliogr. s. 218, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biografia naukowca a naukowe myślenie (na przykładzie akademickiej biografii i tekstów językoznawczych Adama Heinza)Biography and scientist and scientific thinking (based on the example of academic biography and linguistic texts of Adam Heinz) / Katarzyna SKOWRONEK // W: Biografie, opowieści, autorytety = Biographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 21). — ISBN: 978-83-60741-92-4. — S. 161–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: semiotyka, biografia akademicka, językoznawstwo, strukturalizm, Adam Heinz

  keywords: semiotics, academic biography, Adam Heinz, linguistics, structuralism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biografie, opowieści, autorytetyBiographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — 175, [3] s.. — (Idee i Myśliciele ; t. 21). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-92-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Clifford Geertz w onomastyce? : refleksje na marginesie lektury monografii Artura Rejtera „Nazwy własne w kon/tekstach kultury”Clifford Geertz in onomastics? : a few thoughts after reading Artur Rejter’s book ”Proper names in con/texts of culture” / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2019 R. 63, s. 315–322. — Bibliogr. s. 321–322, Summ.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132174/edition/115469/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: antropologia, onomastyka, Clifford Geertz, opis gęsty, wiedza lokalna

  keywords: anthropology, onomastics, Clifford Geertz, thick description, local knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.63.17

5
 • Co onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)What does the onomast have in common with the religious studies expert? : toward interdisciplinary onomastics (for example, the names of churches and denominational connections in Poland) / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32. — Bibliogr. s. 30–31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy istnieje duchowość bez \emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości \emph {niereligijnej} : wstęp[Is there spirituality without sacrum? : a few words about non-religious spirituality : preface] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czy języki marketingu „mogą kłamać”? : recenzja monografii Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn \emph{Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna}Can marketing discourses 'lie'? : a review of Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn’s paper \emph{Polish marketing discourses. A linguistic perspective} / Rec. Katarzyna SKOWRONEK // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2019 [t.] 33, s. 289–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/54/96

  orcid iD
 • słowa kluczowe: krytyczna analiza dyskursu, profesjolekt, dyskurs marketingu, zmiany społeczno-kulturowe w Polsce po 1989 r.

  keywords: critical discourse analysis, professiolect, marketing discourse, post 1989 social and cultural changes in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/SOCJOLING.33.19

8
 • Czy kulturoznawstwo przynosi „zbawienie”? : kilka słów o potrzebie badań w tej dziedzinie[Do cultural studies bring ”salvation”? : a few words on the need of research of that topic] / Katarzyna SKOWRONEK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 7–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy onomastyka jest kobietą? : na marginesie lektur antropologicznych i onomastycznychIs onomastics a woman? : a comment on anthropological and onomastical books / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2016 R. 60, s. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421, Summ.

 • słowa kluczowe: antropologia, onomastyka, gender, współczesna proza polska, nazwy literackie

  keywords: gender, anthropology, onomastics, modern Polish prose, literary names

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.60.25

10
 • Czy słowo ma moc we współczesnym świecie?Has word got power in today's world? / Katarzyna SKOWRONEK // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 7–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Discursive construction of post-communism in pastoral letters of the Polish Episcopate's Conference 1990–2005 / Katarzyna SKOWRONEK // W: The post-communist condition : public and private discourses of transformation / eds. Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński. — Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2010. — (Discourse Approachest to Politics, Society and Culture ; vol. 37). — dod. ISBN 978-90-272-8817-2. — ISBN: 978-90-272-0628-2. — S. 133–150. — Bibliogr. s. 149–150. — Dod. afiliacja: Department of Onomastics of the Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczejSpirituality as a category of cultural analysis / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // W: Kultura jako {\it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3345. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 12). — ISBN: 978-83-229-3240-7. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • \emph {Dziewczyna w typie Kendall Jenner} : antroponimy żeńskie w prasie „kobiecej” na tle koncepcji genderowych\emph {A girl like Kendall Jenner} : feminine anthroponyms in the light of gender theories / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2017 R. 61/1, s. 73–95. — Bibliogr. s. 93–95, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: konstruktywizm, gender, wzory kobiecości, antroponimia, polska prasa dla koniet

  keywords: gender, constructivism, female role models, anthroponymy, Polish women's magazines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.61.1.5

14
 • Emocjonalne aspekty kultury[The emotional aspects of culture] / pod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-929-2. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN)The ideology of television broadcasting (on the example of AXN TV station) / Katarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek // W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filciak, Grzegorz Ptaszek. — Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. — (Popkultura i media). — ISBN: 978-83-7644-000-2. — S. 314–327. — Bibliogr. s. 327, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Inspiracje socjologiczne w polskiej onomastyce – stare i nowe związkiThe sociological inspirations in the Polish onomastic. The old and new relationship / Katarzyna SKOWRONEK // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2013 [t.] 27, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

 • słowa kluczowe: teoria, onomastyka, socjologia, paradygmat

  keywords: theory, paradigm, onomastics, sociology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Jak mówić o Bogu? : Osho "teoria" języka religijnegoHow to speak about God? : Osho's "theory" of religious language / Katarzyna SKOWRONEK // W: Nowa ewangelizacja : język - teologia - kultura / pod red. Małgorzaty Nowak i Wiesława Przyczyny. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, 2017. — (Teolingwistyka ; 13). — ISBN: 978-83-7793-476-0. — S. 477–495. — Bibliogr. s. 493–494, Summ.. — Publikacja prezentowana na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Język (nowej) ewangelizacji", 24–26 września 2015 r., Supraśl

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jan Kalwin „dla opornych” : popularyzacja kalwinizmu w internetowych i pozainternetowych sferach kultury popularnejJohn Calvin ”for dummies” : popularisation of calvinism in the Internet and extra-Internet spheres of pop culture / Katarzyna SKOWRONEK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura ; ISSN 2083-7275. — 2014 168, s. 147–160. — Bibliogr. s. 159, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, Jan Kalwin, popularyzacja, kultura popularna, semiotyka

  keywords: Internet, John Calvin, popularisation, pop culture, semiotics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań : relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmuOne film, many viewers: a diversity of construals : relativism of interpretation in the prospective of the philosophy of pragmatism / Katarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek // W: Relatywizm w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego. — Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — ISBN: 978-83-227-3247-2. — S. 249–259. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim[The language in the school books to teaching of religion in view of the legislation about Polish language] / Wiesław Przyczyna, Katarzyna SKOWRONEK // Katecheta ; ISSN 0209-1291. — 2008 R. 52 nr 6, s. 12–21. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Język źródłem (nie)porozumieniaLanguage – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny SKOWRONEK i Łukasza TRZCIŃSKIEGO. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — 205 s.. — (Idee i Myśliciele ; t. 17). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-65-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Językowe wyrażanie kategorii gender w dyskursie politycznymLinguistic expressions of a gender category in political discourse / Katarzyna SKOWRONEK, Mariusz Rutkowski // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 257–270. — Bibliogr. s. 269–270

  orcid iD
 • słowa kluczowe: gender a polityka, dyskurs polityczny, kobieta w polskiej polityce, strategie tożsamościowe, stereotypy płciowe

  keywords: gender and politics, political discourse, woman in Polish politics, identity strategies, gender stereotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kaczor (i) Donald: medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów[Kaczor (and) Donald: media's ideological constructions of Prime Ministers RP in the perspectives of the amalgamaths theorie] / Mariusz Rutkowski, Katarzyna SKOWRONEK // W: Oblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. — Kraków : WSZiB, cop. 2011. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 76). — ISBN: 978-83-60560-68-6. — S. 61–80. — Bibliogr. s. 77–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kategoria \emph{Obcego} w oficjalnym dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w PolsceThe category of \emph{Stranger/Alien} in the official discourse of the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna SKOWRONEK // W: Obcy/Inny : propozycje aplikacji pojęciowych / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. — ISBN: 978-83-227-9115-8. — S. 235–258. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: