Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Kowol, mgr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznych
  AutorzyŁukasz HEREZY, Witold KOWOL
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490
 • słowa kluczowe: wóz wiercąco-kotwiący, czas wiercenia, obudowa kotwowa, system cut and fill

  keywords: rock bolting rig, drilling time, bolting, cut and fill system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza porównawcza geometrii filarów ochronnych wyznaczanych w złożu węgla kamiennego
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 440–451
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2011]
 • TytułEwolucja zasad wyznaczania i komparacja filarów ochronnych dla polskich kopalń podziemnych
  AutorzyWitold KOWOL
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 343–352
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGórnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w Szwecji
  AutorzyŁukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64
 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułKotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf
 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułKotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf
 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena wpływu lokalnego ścienienia pokładu na stan naprężenia w ośrodku skalnym
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL
  ŹródłoZagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — S. 85–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2012]
 • Tytuł[Pomiary termowizyjne w górnictwie]
  AutorzyWitold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI, Jacek POSTAWA
  ŹródłoProgresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — S. 216–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPropozycja zmian parametrów procesu zabezpieczenia wyrobisk chodnikowych w aspekcie poprawy skuteczności kotowienia w skandynawskiej kopalni rud polimetalicznych
  AutorzyŁukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 5, s. 217–223
 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, czas kotwienia, strefa sprężona

  keywords: bolting time, stress zone, bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułStan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu struktur elewacyjnych LGOM – w świetle wyników modelowania numerycznego
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 5, s. 65–72
 • słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, modelowanie numeryczne, zaburzenia geologiczne, elewacje

  keywords: natural hazards, numerical modelling, dislocations, elevations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułŚladami górmictwa Górnego i Dolnego Śląska
  AutorzyWitold KOWOL, Marek KORZEC
  ŹródłoReferaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — S. 45–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ jakości wykładki mechanicznej na stateczność wyrobisk przyścianowych na przykładzie badań obudowy KSI, stosowanej w RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
  AutorzyWitold KOWOL, Marcin Jakubowski
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 10, s. 37–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: