Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Kowol, mgr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem135521
201711
201511
201422
201322
20124211
201111
201011
200911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1313
201711
201511
201422
201322
201244
201111
201011
200911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13121
201711
201511
201422
201322
2012431
201111
201011
200911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1313
201711
201511
201422
201322
201244
201111
201011
200911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1376
201711
201511
201422
201322
2012413
201111
201011
200911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1376
201711
201511
201422
201322
2012422
201111
201011
2009111
 • Analiza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychAnalysis of time of bolting in conditions of Scandinavian polymetallic ore underground mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490. — Bibliogr. s. 490

 • słowa kluczowe: wóz wiercąco-kotwiący, czas wiercenia, obudowa kotwowa, system cut and fill

  keywords: rock bolting rig, drilling time, bolting, cut and fill system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza geometrii filarów ochronnych wyznaczanych w złożu węgla kamiennegoComparative analysis of the geometry of the protective pillars designated in the coal mining / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 440–451. — Bibliogr. s. 451, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Ewolucja zasad wyznaczania i komparacja filarów ochronnych dla polskich kopalń podziemnychEvolution of the principles and analysis of the protective pillars for Polish underground mines / Witold KOWOL // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 343–352. — Bibliogr. s. 351–352, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w SzwecjiMining of iron ores and non-ferrous metals in Sweden / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena wpływu lokalnego ścienienia pokładu na stan naprężenia w ośrodku skalnym[Evaluation of the influence of local stratum on the stress state in the core of rock] / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [Pomiary termowizyjne w górnictwie]Thermal tests in the underground mining / Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI, Jacek POSTAWA // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Propozycja zmian parametrów procesu zabezpieczenia wyrobisk chodnikowych w aspekcie poprawy skuteczności kotowienia w skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychA proposal to modify the parameters of securing drifts aimed at improving the efficiency of rock bolting in scandinavian polymetallic ore mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 5, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, czas kotwienia, strefa sprężona

  keywords: bolting time, stress zone, bolt support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu struktur elewacyjnych LGOM – w świetle wyników modelowania numerycznegoStress and effort state in the surroundings of elevation structures LGOM in the light of numerical modelling results / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 5, s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, modelowanie numeryczne, zaburzenia geologiczne, elewacje

  keywords: natural hazards, numerical modelling, dislocations, elevations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Śladami górmictwa Górnego i Dolnego Śląska[Mining history of the Lower and Upper Silesia] / Witold KOWOL, Marek KORZEC // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 45–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ jakości wykładki mechanicznej na stateczność wyrobisk przyścianowych na przykładzie badań obudowy KSI, stosowanej w RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbHImpact of packing quality on the stability of main excavation illustrated with an example of KSI support research applied in the RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH / Witold KOWOL, Marcin Jakubowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 10, s. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: