Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Stawiarski, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14410
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011321
2010211
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1486
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011312
2010211
2009211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14113
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011321
2010211
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1477
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011312
2010211
2009211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14113
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011321
201022
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14131
201811
201711
201511
201411
201311
201222
2011321
201022
2009221
 • A photovoltaic source I/U model suitable for hardware in the loop application / Robert STALA, Adam PENCZEK, Andrzej MONDZIK, Łukasz STAWIARSKI // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2017 vol. 66 iss. 4, s. 773–786. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-09

 • keywords: mathematical modeling, PV array, photovoltaic characteristic, PV simulations, hardware in the loop (HIL)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aee-2017-0059

2
 • Active power decoupling topology for AC-DC and DC-AC single-phase systems with decoupling capacitor minimization / Łukasz STAWIARSKI, Stanisław Piróg // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2018 vol. 67 iss. 1, s. 193-205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

 • keywords: power factor correction, active power decoupling, capacitance reduction, microgrid converter, double-line frequency ripple power, single-phase systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/119001

3
 • Hardware-in-the-Loop FPGA-based simulations of switch-mode converters for research and educational purposesSymulacje czasu rzeczywistego przekształtników impulsowych, zrealizowane w układach FPGA, dla celów badawczych i edukacyjnych / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 11, s. 194–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: FPGA, symulacje, czas rzeczywisty, przekształtnik DC-DC typu boost

  keywords: FPGA, Hardware-In-Loop simulation, Real-time model, DC-DC boost converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jednofazowy system fotowoltaiczny dołączany do linii elektroenergetycznejSingle-phase Grid-connected photovoltaic system / Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK, Robert STALA, Adam PENCZEK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 2, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci, MPPT, synchronizacja fazowa PLL

  keywords: photovoltaic, single-phase grid-connected system, MPPT, phase-locked-loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jednofazowy system fotowoltaiczny o zmiennej strukturze sterowania, dołączany do linii elektroenergetycznejSingle-phase grid-connected photovoltaic system with variable control structure / Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 2a, s. 34–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci elektroenergetycznej

  keywords: MPPT - Incremental Conductance (IC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego oraz eliminacja składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC-ACMinimizing the energy parameters of the decoupling capacitor and elimination of a double frequency component on the DC side in a single phase DC-AC converter / Łukasz STAWIARSKI, Stanisław PIRÓG // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 80–87. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/21.pdf

 • słowa kluczowe: aktywne magazynowanie energii bilansującej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący, jednofazowy przekształtnik DC-AC, eliminacja składowych podwójnej częstotliwości

  keywords: active power decoupling, unity power factor, DC-link capacitor, double frequency component elimination, single phase DC-AC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.21

7
 • Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego w jednofazowym przekształtniku AC-DCMinimizing the energy parameters of the decoupling capacitor in a single phase AC-DC converter / Łukasz STAWIARSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 10, s. 192–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — IW-2014 : konferencja „Inżynieria Wysokich Napięć”. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/10/47.pdf

 • słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik AC-DC, aktywne magazynowanie energii bilansującej, PFC, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący

  keywords: single phase AC-DC converter, active power decoupling, PFC, unity power factor, DC-link capacitor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.10.47

8
 • Modele czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowane w układach FPGAReal-time model of PV arrays implemented in FPGAs / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI // W: SENE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX krajowa konferencja naukowa : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : Łódź, 18–20 listopada 2009 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IA PŁ], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-83-7283-319-8. — [1–7] s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Przyjęte artykuły)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modele czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowane w układach FPGAReal-time models of PV arrays implemented in FPGAs / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 2, s. 358–363. — Bibliogr. s. 363, Streszcz., Abstr.

 • keywords: FPGA, photovoltaic (PV), PV array, real-time models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGAModeling and practical realization of hardware-in-the-loop FPGA based photovoltaic system simulator / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK // W: SENE 2011 [Dokument elektroniczny] : X krajowa konferencja naukowa : sterowanie w energoelektronice i napędzie elektrycznym : Łódź, 16–18 listopada 2011 / Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki ; przy współpr. PTETiS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : PŁ], [2011]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7283-439-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: artykuły)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGAModeling and practical realization of Hardware-in-the-Loop FPGA based photovoltaic system simulator / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 4b, s. 175–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Power electronic converter for photovoltaic systems with the use of FPGA-based real-time modeling of single phase grid-connected systems / S. PIRÓG, R. STALA, Ł. STAWIARSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2009 vol. 57 no. 4, s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Abstr.

 • keywords: FPGA, DSP, photovoltaic (PV), generation of electrical energy, renewable energy systems, digital control, power electronic converters, real time simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10175-010-0137-9

13
 • Realization of modified ripple-based MPPT in a single-phase single-stage grid-connected photovoltaic system / Robert STALA, Krzysztof Koska, Łukasz STAWIARSKI // W: ISIE 2011 [Dokument elektroniczny] : 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : Gdańsk, Poland, 27–30 June, 2011 : CDROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : IEEE, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4244-9311-1. — S. [1106]–1111. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 1111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Single phase Grid-connected PV system with time-sharing modulation and PI-type regulators for DC-DC boost converter and full-bridge inverter / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK // W: EPE–PEMC 2010 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international power electronics and motion control conference : 6–8. September 2010, Ohrid, Macedonia : final programme / Ss. Cyril and Methodius University. Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, MAK ZEEPU Macedonian Society of Power Electronics. Drives and Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-7855-2 ; e-ISBN: 978-1-4244-7854-5. — S. T12-68–T12-75. — Bibliogr. s. T12-75, Abstr.

 • keywords: photovoltaic, DSP, FPGA-based real time simulation, generation of electrical energy, renewable energy systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: