Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Michniak, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAbsolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych
  AutorzyPiotr GÓRSKI, Justyna MICHNIAK
  ŹródłoZarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2010 [wyd. 2011] nr 3, s. 83–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułElements of modern employee evaluation – an analysis of dress style
  AutorzyJustyna MICHNIAK
  ŹródłoOrganisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 725–739
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułEwaluacja kodeksów etycznych jako narzędzi kształtowania zachowań etycznych laureatów VI Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie 2012
  AutorzyJustyna MICHNIAK
  ŹródłoSpołeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Sylwia Flaszewska, Stefan Lachiewicz, Michał Nowicki ; Politechnika Łódzka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. — S. 174–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułNarzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników we współczesnych organizacjach
  AutorzyJustyna MICHNIAK
  ŹródłoNowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje / red. nauk. Jan Lichtarski, [et al.]. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — S. 736–746
 • słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, strategia personalna, kodeksy etyczne, procedury antymobbingowe

  keywords: knowledge based economy, personal strategy, codes of ethics, antimobbing procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.340.65

5
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułNormy i wartości w życiu organizacji : ocena i poziom ich akceptacji przez pracowników
  AutorzyJustyna MICHNIAK
  ŹródłoPsychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 306–314
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułRelacje pomiędzy zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ
  AutorzyDagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK
  ŹródłoZarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013. — S. 344–355
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy
  AutorzyDagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK
  ŹródłoMetody zarządzania kulturą organizacyjną / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski. — Warszawa : Difin SA, 2014. — S. 176–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułTrust as a base for modern management : a survey on trust level among employees
  AutorzyJustyna MICHNIAK
  ŹródłoHumanization of work and modern tendencies in management / eds. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. — Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2010. — S. 46–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [monografia, 2014]
 • TytułZapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej
  Autorzyred. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA
  Details[Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: