Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Michniak, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych[Graduates of Management Faculty of the University of Science and Technology about their studies and professional aspirations] / Piotr GÓRSKI, Justyna MICHNIAK // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2010 [wyd. 2011] nr 3, s. 83–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-233-3178-0. — „Jakość życia – problemy polityki społecznej i zarządzania” : międzynarodowa konferencja : 4–5 listopada 2010 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elements of modern employee evaluation – an analysis of dress style / Justyna MICHNIAK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 725–739. — Bibliogr. s. 738–739

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ewaluacja kodeksów etycznych jako narzędzi kształtowania zachowań etycznych laureatów VI Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie 2012[Evaluation of codes of ethics, as ethical behaviour building tools, of the companies which are on the list of VI Social Responsible Companies Raport 2012] / Justyna MICHNIAK // W: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Sylwia Flaszewska, Stefan Lachiewicz, Michał Nowicki ; Politechnika Łódzka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-538-3. — S. 174–184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników we współczesnych organizacjachEthical behaviour building tools in modern organizations / Justyna MICHNIAK // W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje / red. nauk. Jan Lichtarski, [et al.]. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 340). — ISBN: 978-83-7695-453-0. — S. 736–746. — Bibliogr. s. 745, Streszcz.

 • słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, strategia personalna, kodeksy etyczne, procedury antymobbingowe

  keywords: knowledge based economy, personal strategy, codes of ethics, antimobbing procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.340.65

5
 • Normy i wartości w życiu organizacji : ocena i poziom ich akceptacji przez pracowników[Organisational norms and values : evaluation and approval level among employees] / Justyna MICHNIAK // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 160). — ISBN: 978-83-7193-435-3. — S. 306–314. — Bibliogr. s. 314, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Relacje pomiędzy zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ[Relations between trust, organisational commitment and quality of job enviroment in SME's sector entity] / Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013. — ISBN: 978-83-264-4450-0. — S. 344–355. — Bibliogr. s. 354–355

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy[The role of organizational culture in the process of building a high quality work environment] / Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK // W: Metody zarządzania kulturą organizacyjną / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski. — Warszawa : Difin SA, 2014. — ISBN: 978-83-7930-551-3. — S. 176–203. — Bibliogr. s. 199–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Trust as a base for modern management : a survey on trust level among employees / Justyna MICHNIAK // W: Humanization of work and modern tendencies in management / eds. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. — Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2010. — (Monograph / Częstochowa University of Technology ; ISSN 1428-1600). — ISBN: 978-83-61118-57-2. — S. 46–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej[Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: