Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Cempel, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem161384
201511
2014422
2013532
201211
2011211
2010211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem165101
201511
2014413
20135131
201211
201122
201022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16106
201511
2014413
2013532
201211
2011211
201022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16115
201511
201444
201355
201211
2011211
201022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1697
201511
2014431
2013523
201211
2011211
2010211
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1697
201511
2014431
2013523
201211
2011211
2010211
1999111
 • A simulation model for emergency evacuation of hospital using FlexSim GP and FlexSim simulation software / Jerzy MIKULIK, Dawid Dąbal, Witold Aleksander CEMPEL // W: Upravlìnnâ âkìstû v osvìtì ta promislovostì: docvìd, problemi ta perspektivi : tezi dopovìdej : mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'vìv, Ukraïna : 22–24 travnâ 2013 = Quality management in education and industry: experience, problems and perspectives : abstracts of international scientific practical conference / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvskoï polìtehnìki, 2013. — ISBN: 978-617-607-442-7. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A simulation model for emergency evacuation time and low-cost improvements of a hospital facility using FlexSim Healthcare: a case study / Jerzy MIKULIK, Witold Aleksander CEMPEL, Stanisław Kracik, Dawid DĄBAL // W: Intelligent systems in technical and medical diagnostics : [the 11th international conference on Diagnostics of processes and systems, DPS 2013 : Łagów Lubuski, Poland, 8–11 September, 2013] / eds. Józef Korbicz, Marek Kowal. — Berlin ; Heidelberg : Springer\-Verlag, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 230). — ISBN: 978-3-642-39880-3 ; e-ISBN: 978-3-642-39881-0. — S. 333–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, evacuation, hospital, FlexSim Healthcare

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39881-0_28

3
 • Adjusting work environment in intelligent building as a part of Enterprise Architecture methodology / Witold Aleksander CEMPEL // W: 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 7th congress on Intelligent building systems InBus 2013 : Kraków 16–18.10.2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64275-20-3. — S. 22–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dostosowanie środowiska pracy w budynku inteligentnym jako część metodologii architektury przedsiębiorstwa : streszczenieAdjusting work environment in an intelligent building as a part of the methodology of Enterprise Architecture / Witold A. CEMPEL // W: IBTMM 2013 : Intelligent Building Technologies & Multimedia Management : 1\textsuperscript{st} world multi-conference : 7\textsuperscript{th} congress on Intelligent building systems InBus 2013 ; 10\textsuperscript{th} international conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 ; 1\textsuperscript{st} Integrated Multimedia Systems Conference IMCS 2013 : Kraków, 16–18 października 2013 r. / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc, Jerzy Mikulik. — [Kraków : PK], cop. 2013 + CD. — S. 8

 • słowa kluczowe: budynek inteligentny, środowisko pracy, architektura przedsiębiorstwa

  keywords: enterprise architecture, intelligent building, work environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Human aspect in reengineering projects – conclusions from industrial application / Paweł Pawlewski, Witold A. CEMPEL // Human Factors and Ergonomics In Manufacturing & Service Industries ; ISSN 1090-8471. — 2011 vol. 21 iss. 2, s. 164–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hfm.20236/pdf

 • keywords: simulation, reengineering, change management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/hfm.20236

6
 • IDEF0 as a project management tool in the simulation modeling and analysis process in emergency evacuation from hospital facility: a case study / Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL // W: Process simulation and optimization in sustainable logistics and manufacturing / eds. Paweł Pawlewski, Allen Greenwood. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (EcoProduction : Environmental issues in Logistics and Manufacturing ; ISSN 2193-4622). — ISBN: 978-3-319-07346-0 ; e-ISBN: 978-3-319-07347-7. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • keywords: project management, IDEF0, simulation modeling and analysis (SMA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07347-7_11

7
 • Informacja i system informacyjny w procesie podejmowania decyzjiInformation and information system in process of making decision / Witold Aleksander CEMPEL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania ; ISSN 1640-2839. — 1999 nr 1 Zarządzanie i komunikacja, s. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inteligentne budynki : innowacyjne kierunki rozwoju[Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA, [aut.: TADEUSIEWICZ Ryszard, Rykowski Jarogniew, Augustyn Grzegorz, Blim Marek, MIKULIK Jerzy, Clements-Croom Derek, Masły Mariusz, CEMPEL Witold, Chorąży Karolina, Sowa Marek, Burmistrz Michał, Niezabitowska Elżbieta, MAJEWSKA Katarzyna, PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2012. — 284 s.. — Bibliogr. s. 282–284. — ISBN: 978-83-63638-01-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Intelligent building reengineering: adjusting life and work environment to occupant's optimal routine processes / Witold A. CEMPEL, Jerzy MIKULIK // Intelligent Buildings International ; ISSN 1750-8975. — 2013 vol. 5 no. 1, s. 51–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • keywords: process modelling, intelligent building, reengineering, IDEF3, sensorium analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/17508975.2012.760440

10
 • Logistic process reengineering: a case study / Witold A. CEMPEL // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania oprogramowania FlexSim General Purpose do zarządzania gospodarką wodną[The capabilities of Flexim General Purpose utilization in the management of water economy] / Jerzy MIKULIK, Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL // W: „Woda i środowisko 2014” : II międzynarodowa konferencja pt. „Współczesne problemy gospodarki wodnej, zabezpieczeń przeciwpowodziowych i kształtowania środowiska obszarów wiejskich : [Racławice, 1–3 października 2014]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [21–24]. — Bibliogr. s. [24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Proces reinżynieringu w inteligentnym budownictwieProcess reengineering in intelligent building / Witold CEMPEL // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 29–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: inteligentny budynek, modelowanie symulacyjne, komfort, reengineering

  keywords: intelligent building, reengineering, simulation modeling, comfort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przełomowe narzędzia menedżerskie: FlexSim Healthcare i FlexSim General Purpose – studium przypadku[Breakthrough management tools: FexSim Healthcare and FlexSim General Purpose – a case study] / Jerzy MIKULIK, Dawid Dąbal, Witold A. CEMPEL, Stanisław Kracik // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : miesięcznik menedżerów ochrony zdrowia i przedsiębiorczych lekarzy ; ISSN 1641-7348. — 2013 nr 7, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61. — Afiliacja J. Mikulik, Witold A. Cempel: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Reengineering existing building toward intelligent building / Witold A. CEMPEL, Jerzy MIKULIK // W: InBus 2011 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international congress on Intelligent Building Systems : [Kraków, 20–21.10.2011]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2011] + program. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: 21.10.2011)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Simulation modeling of acrylic bathtubs production using task-oriented approaches as tool to improve energy efficiency of thermoforming process / Witold A. CEMPEL, Dawid DĄBAL, Mateusz Nogły // W: Process simulation and optimization in sustainable logistics and manufacturing / eds. Paweł Pawlewski, Allen Greenwood. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (EcoProduction : Environmental issues in Logistics and Manufacturing ; ISSN 2193-4622). — ISBN: 978-3-319-07346-0 ; e-ISBN: 978-3-319-07347-7. — S. 85–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, energy efficiency, task-oriented approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-08347-7_6

16
 • The future of reengineering / Wiktor Aleksander CEMPEL // W: Knowledge management and innovation in the enterprises : monograph / eds. Magdalena K. Wyrwicka, Katarzyna Grzybowska. — Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2010. — ISBN: 978-83-7143-951-3. — S. 273–290. — Bibliogr. s. 289–290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: