Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Jakóbiec, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196349511

PBN: 909948

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAplikacyjne metody badań jednostek napędowych pojazdów samochodowych i pozadrogowych sektora rolnego
  AutorzyAleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC, Paweł KRZACZEK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 5 dod.: CD: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 373–379
2
 • [referat, 2015]
 • TytułApplicable methods of research on cars and non-road vehicle power units in agriculture
  AutorzyMazanek Aleksander, JAKÓBIEC Janusz
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 50
3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAssessment of particulate matter filter regeneration under traction conditions
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek
  ŹródłoDiesel engines – new challenges / ed. Wiesław Piekarski. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2010. — S. 21–39
4
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessment of the effectiveness of using of biocomponents in terms of requirements of meeting GHG emission reduction in the 2020 year
  AutorzyRogowska Delfina, JAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 74
5
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania nad technologią mającą na celu poprawę parametrów niskotemperaturowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych
  AutorzyZygmunt Burnus, Stefan Ptak, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoWspółczesne problemy inżynierii produkcji : przemysł rolno-spożywczy – transport – energia i środowisko : konferencja naukowa 16–18 maja 2018, Gawrych–Ruda : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2018. — S. 11
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania oleju napędowego zawierającego 7% (v/v) FAME i dodatek cetanowy w zakresie oceny użytkowej i czystości wtryskiwaczy czopikowych
  AutorzyWinicjusz Stanik, Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoCombustion Engines. — 2015 R. 44 no. 3 dod.: CD, s. 933–943
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania silnikowe dotyczące zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS
  AutorzyStanik Winicjusz, JAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5777-5787
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania stanowiskowe i laboratoryjne oleju rzepakowego pod katem zawartości kwasów tłuszczowych
  AutorzyJAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4731–4738
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania właściwości smarnych olejów napędowych niskosiarkowych wg metody CEC F-06.A
  AutorzyWinicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1414–1418
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania właściwości użytkowych benzyny silnikowej E10
  AutorzyMartynika Pałuchowska, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2011 R. 67 nr 12, s. 929–932
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania wpływu alkoholi pod kątem prężności par, hydroskopijności i rozdziału faz benzyn silnikowych
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Aleksander Mazanek
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 86–94
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznego
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087
13
 • [referat, 2010]
 • TytułBariery rozwoju rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym w Polsce
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoInnowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska : XIII słupskie forum motoryzacji : praca zbiorowa, T. 13 / pod. red. Leona Kukiełki ; Polska Akademia Nauk – Komisja Budowy Maszyn etc.. — Słupsk : Starostwo Powiatowe, cop. 2010. — S. 61–72
14
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBioetanol jako paliwo alternatywne do silników samochodowych
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek
  ŹródłoMOTROL : motoryzacja i energetyka rolnictwa = motorization and power industry in agriculture, T. 11 / Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. Oddział w Lublinie, [et al.]. — Lublin : [KMiER PAN], 2009. — S. 88–95
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBiogas as engine fuel
  AutorzyWojciech Gis, Janusz JAKÓBIEC, Andrzej Żółtowski
  ŹródłoSilniki Spalinowe. — 2012 R. 51 nr 1, s. 97
16
 • [referat, 2009]
 • TytułBiogaz jako źródło energii odnawialnej
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC
  ŹródłoPerspektywy zasilania biogazem silników spalinowych : 21–23 kwiecień 2009 r. : konferencja naukowa / Fundacja: Instytut Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 17–25
17
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBio-oil derived from microalgae as a potential source of energy
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoBioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems. — 2014 no. 1, s. 173–184
18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa
  AutorzyAndrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Janusz JAKÓBIEC, Piotr Łagowski
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2011 nr 12 dod.: CD, s. 33–42
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComparative assessment of SL/CF SAE 5W/30 lubricating oil service in engines fuelled by 95 hydrocarbon gasoline and gasoline with 5% (V/V) ethanol additive
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek
  ŹródłoTeka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. — 2009 vol. 9, s. 99–113
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCzynniki kształtujące ocenę ekologiczną pracy silników samochodowych
  AutorzyJAKÓBIEC Janusz, Mazanek Aleksander
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4716–4730
21
 • [referat, 2015]
 • TytułCzynniki kształtujące proces koksowania wtryskiwaczy układu paliwowego silników o zapłonie samoczynnym
  AutorzyStanik Winicjusz, Mazanek Aleksander, JAKÓBIEC Janusz
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 83
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCzynniki kształtujące proces koksowania wtryskiwaczy układu paliwowego silników o zapłonie samoczynnym
  AutorzyWinicjusz Stanik, Aleksander Mazanek, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 561–567
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCzy to kres ugruntowanej pozycji rynku mineralnych olejów silnikowych?
  AutorzyJanusz JAKÓBIEC, Aleksander Mazanek
  ŹródłoNowoczesny Warsztat. — 2009 spec. dod. Oleje silnikowe, s. 22–23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDesign factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition engines
  AutorzyWinicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK
  ŹródłoSilniki Spalinowe. — 2013 R. 52 nr 3 dod.: CD, s. 40–50
25
 • [referat, 2015]
 • TytułDevelopmental trends for eco-friendly use of combustion engines in agricultural machines and cultivators
  AutorzyMazanek Aleksander, JAKÓBIEC Janusz
  Źródło2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — S. 49