Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Górski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4272-9225

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913539

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem54517230
201944
2018514
2017514
2016734
2015523
20144112
20136123
20126141
20117115
2010312
2009211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem544851
2019431
201855
201755
2016761
201555
2014422
2013651
201266
201177
2010321
200922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem54522
201944
201855
201755
201677
201555
2014431
2013651
201266
201177
201033
200922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem5454
201944
201855
201755
201677
201555
201444
201366
201266
201177
201033
200922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem54504
201944
201855
201755
201677
2015541
2014431
201366
2012651
201177
201033
2009211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem54504
201944
201855
201755
201677
201555
2014431
201366
2012642
2011761
201033
2009221
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych
2
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
3
 • Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych
4
 • Attitudes towards foreign administration models in the process of reforms of the government administration in interwar Poland (1918–1939)
5
 • Batalia o sen
6
 • Development of professional competencies
7
 • Doradcy organizacyjni - polscy pionierzy konsultingu
8
 • Dyskurs publiczny w mieście
9
 • Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych i społecznych w ostatnim dwudziestoleciu
10
 • Etos inteligencki i jego wpływ na działania stowarzyszeń w czasach zaborów i w Polsce międzywojennej
11
 • Głos skolonizowanego przedstawiciela nauki
12
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktyków
13
 • Historia i zarządzanie
14
 • Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna
15
 • Kompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP
16
 • Kongresy jako forum propagowania osiągnięć naukowej organizacji przez Polaków w okresie międzywojennym
17
 • Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów
18
 • Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu
19
 • Kultura profesjonalizmu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
20
 • Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej
21
 • Ludzka strona zarządzania
22
 • Między zróżnicowaniem, nierównością a różnorodnością
23
 • Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
24
 • \emph {Nieprofesjonalnie o książce} Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1919–1939
25
 • Obszary współdziałania wyższych uczelni z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi w kształceniu specjalistów