Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Górski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4272-9225

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913539

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych
2
  • Etos inteligencki i jego wpływ na działania stowarzyszeń w czasach zaborów i w Polsce międzywojennej
3
  • Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu
4
  • Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
5
  • Obszary współdziałania wyższych uczelni z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi w kształceniu specjalistów
6
  • Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918–1939
7
  • Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności „Zarządzanie kadrami”