Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Górski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4272-9225 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739204f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Attitudes towards foreign administration models in the process of reforms of the government administration in interwar Poland (1918–1939) / Piotr GÓRSKI // Journal of Intercultural Management ; ISSN 2080-0150. — 2010 vol. 21 no. 2, s. 97–107. — Bibliogr. s. 105–107, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Uwagi w związku z artykułem Marka Jabłońskiego: {\em Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych} „Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 4 (138)[Notes to the article by Marek Jabłoński] / Piotr GÓRSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2010 nr 2, s. 141–148. — Bibliogr. s. 147–148. — tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2010_NR_2(140).pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • W stronę profesjonalizacji administracji : początki zmian organizacyjnych w administracji państwowej w Polsce międzywojennejToward the professionalization of administration : the beginning of organizational changes in governmental administration in the inter-war Poland / Piotr GÓRSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności „Zarządzanie kadrami” : społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami[Media image of a personnel specialist and self-assessment of professional preparation among human resources alumni : socio-cultural aspects of cooperation universities with employers] / Piotr GÓRSKI, Anna Klama // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2010 [wyd. 2011] nr 3, s. 97–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-233-3178-0. — „Jakość życia – problemy polityki społecznej i zarządzania” : międzynarodowa konferencja : 4–5 listopada 2010 r.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/2080/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: