Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Górski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4272-9225

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913539

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych
2
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
3
 • Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych
4
 • Attitudes towards foreign administration models in the process of reforms of the government administration in interwar Poland (1918–1939)
5
 • Batalia o sen
6
 • Development of professional competencies
7
 • Doradcy organizacyjni - polscy pionierzy konsultingu
8
 • Dyskurs publiczny w mieście
9
 • Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych i społecznych w ostatnim dwudziestoleciu
10
 • Etos inteligencki i jego wpływ na działania stowarzyszeń w czasach zaborów i w Polsce międzywojennej
11
 • Głos skolonizowanego przedstawiciela nauki
12
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktyków
13
 • Historia i zarządzanie
14
 • Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna
15
 • Kompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP
16
 • Kongresy jako forum propagowania osiągnięć naukowej organizacji przez Polaków w okresie międzywojennym
17
 • Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów
18
 • Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu
19
 • Kultura profesjonalizmu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
20
 • Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej
21
 • Ludzka strona zarządzania
22
 • Między zróżnicowaniem, nierównością a różnorodnością
23
 • Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
24
 • \emph {Nieprofesjonalnie o książce} Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1919–1939
25
 • O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej