Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Górski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4272-9225 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739204f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych
2
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
3
 • Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych
4
 • Attitudes towards foreign administration models in the process of reforms of the government administration in interwar Poland (1918–1939)
5
 • Batalia o sen
6
 • Development of professional competencies
7
 • Doradcy organizacyjni - polscy pionierzy konsultingu
8
 • Dyskurs publiczny w mieście
9
 • Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych i społecznych w ostatnim dwudziestoleciu
10
 • Etos inteligencki i jego wpływ na działania stowarzyszeń w czasach zaborów i w Polsce międzywojennej
11
 • From the editor
12
 • Głos skolonizowanego przedstawiciela nauki
13
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktyków
14
 • Historia i zarządzanie
15
 • Ideologia menedżerska i kultura organizacyjna
16
 • Kazimierz Dobrowolski’s integral method as a theoretical and methodological proposal of organization and management research in historical perspective
17
 • Kompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP
18
 • Kongresy jako forum propagowania osiągnięć naukowej organizacji przez Polaków w okresie międzywojennym
19
 • Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów
20
 • Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu
21
 • Kultura profesjonalizmu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
22
 • Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej
23
 • Labor issues in sociological research into the social aspects of industrialization: the circle of Kazimierz Dobrowolski
24
 • Ludzka strona zarządzania
25
 • Między zróżnicowaniem, nierównością a różnorodnością