Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Mrowczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAtrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — S. 112–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFormy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich
  AutorzyPaulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA, Marek DOKTOR
  ŹródłoGeoturystyka. — 2008 nr 3, s. 49–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2011]
 • TytułGeoturystyka nową formą turystyki – wyzwania i problemy
  AutorzyMADEJA Grzegorz, MROWCZYK Paulina, DOKTOR Marek
  ŹródłoGeoparki – georóżnorodność – geoturystyka : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej : Lublin, 6–8 czerwca 2011 : streszczenia wystąpień / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Lublin : [UMCS], 2011. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2011]
 • TytułGeoturystyka, szansą krajów rozwijających się na przykładzie Rumuni
  AutorzyGrzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK
  ŹródłoKrajobraz kulturowy a turystyka : Biała Podlaska, 23–24 września 2011 rok : streszczenia referatów / Państwowa Szkoła Wyższa w Bielsku-Białej. — [Bielsko-Biała : PSW], [2011]. — S. [11]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułIssues of sandstone tors morphology in the Silesian Beskid : [abstract]
  AutorzyG. MADEJA, P. MROWCZYK
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 182–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułObiekty geologiczne jako atrakcje turystyczne
  AutorzyMarek DOKTOR, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK, Wojciech MAYER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. — 2011 z. nr 46 Zeszyt naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, s. 60–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPhenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object
  AutorzyMADEJA G., MROWCZYK P.
  ŹródłoGeologica Balcanica. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2010]
 • TytułPhenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object
  AutorzyMADEJA G., MROWCZYK P.
  ŹródłoXIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece : proceedings / eds. Christofides G. [et al.] ; Aristotle University of Thessaloniki. Faculty of Sciences. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — S. 491–502
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułPiatra Alba „rock island” (Manzalesti region, SE Romania)
  AutorzyPaulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA
  Źródło1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2010]
 • TytułSzanse rozwoju bikeparków w Polsce – za i przeciw
  AutorzyMarek DOKTOR, Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA
  Źródło„Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” : ogólnopolska konferencja naukowa : Poznań 21–23.04.2010 r. : program konferencji, streszczenia referatów / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji. — [Poznań : UAM], [2010]. — S. 5–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułSzanse rozwoju bike parków w Polsce
  AutorzyGrzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK, Marek DOKTOR
  ŹródłoUwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa. T. 8, Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne / pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz, Doroty Matuszewskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — S. 223–233
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułTablice informacyjne narzędziem propagujacym obiekty geologiczne
  AutorzyPaulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA
  ŹródłoVI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne : rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych : materiały konferencyjne : Ameliówka k. Kielc, 17–18 maja 2011 r. / red. Wiesław Trela, Sylwester Salwa, Anna Fijałkowska-Mader. — Kielce : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Świętokrzyski, 2011. — S. 77–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułZagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich
  AutorzyPaulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA, Marek DOKTOR
  ŹródłoKrajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja / red. tomu Andrzej Richling ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. — Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010. — S. 473–476
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: