Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Lach, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8599-1162 orcid iD

ResearcherID: B-6513-2018

Scopus: 57195339750

PBN: 5e70923a878c28a047392067

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • A new approach to approximating the accelerator part in dynamic input-output modelsNowe podejście do aproksymacji macierzy nakładów kapitałowych w dynamicznym modelu input-output / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: XIX Konferencja naukowa Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 18-19 czerwca 2018 : streszczenia / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2018]. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mibe.sggw.pl/wp-content/uploads/QME2018.pdf [2018-11-26]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dynamiczne modele input-output, nieliniowa optymalizacja, analiza sektorów kluczowych

  keywords: non linear optimization, dynamic input-output models, key sector analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Causality analysis between public expenditure and economic growth of Polish economy in last decade / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 2, s. 329–359. — Bibliogr. s. 354–359, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparative advantage of the EU in global value chains: how important and efficient are new EU members in transition? / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 21–58. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

 • keywords: productivity, CEE economies, transition, international input-output matrices, capital efficiency, value added

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.21

5
 • Do public news announcements matter? : the case of intraday returns, volume and volatility relations in selected European markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 73, s. 633–644. — Bibliogr. s. 642–643, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: obrót, powrót zmienności, wiadomość publiczna, przyczynowości Grangera

  keywords: trading volume, Granger causality, return volatility, public news, sequential information arrival

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Export diversification and economic growth in transition: lessons from the 2008 financial crisis in CEE / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2013 vol. 14 no. 1, s. 137–149. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.

 • keywords: economic growth, CEE transition economies, export diversification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Financial development and economic growth in Poland in transition: causality analysis / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2012 vol. 62 no. 4, s. 347–367. — Bibliogr. s. 366–367, Abstr.

 • keywords: economic growth, Granger causality, financial development, transition economies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fixed capital and long run economic growth: evidence from Poland / Łukasz LACH // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2010 [wyd. 2011] vol. 36 no. 4, s. 33–50. — Bibliogr. s. 49–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Impact of hard coal usage for metal production on economic growth of PolandWpływ zużycia węgla kamiennego w producji metali na wzrost gospodarczy Polski / Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 103–120, 1 k. złoż.. — Bibliogr. s. 118–120, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_07.pdf

 • słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, zużycie węgla kamiennego, analiza odpowiedzi na impuls, nieliniowa przyczynowość w sensie Grangera, liniowa przyczynowość w sensie Grangera

  keywords: economic growth, hard coal usage, impulse response analysis, non linear Granger causality, linear Granger causality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?How to measure progress of energy transition? / Sławomir KOPEĆ, Łukasz LACH // Energetyka Rozproszona [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-0973. — 2021 z. 5–6, s. 133–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ER/2021.5-6/ER.2021.5-6.133.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, analiza składowych głównych, transformacja energetyczna, wspieranie procesów decyzyjnych

  keywords: multi-criteria analysis, principal component analysis, energy transition, supporting decision-making

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/er.2021.5-6.133

16
17
18
 • Key sectors of Polish economy in dynamic endogenous input-output framework / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: WMAM [2015] : Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2015 : Kraków, 20–22 November 2015 : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Linkages-based indicators of production-source sectoral eco-efficiency with application to Polish data / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2021 vol. 279 art. no. 123545, s. 1–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-19

  orcid iD
 • keywords: Poland, CO2 emissions, non linear optimization, linkage analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2020.123545

22
 • Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w PolsceEnergy Transition Observatory (ETO) as an instrument to support the socio-economic development in Poland / Łukasz LACH, Sławomir KOPEĆ, Malwina MUS-FROSIK, Katarzyna FARYJ // Energetyka Rozproszona [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-0973. — 2023 nr 9, s. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — tekst: https://www.energetyka-rozproszona.pl/media/magazine_attachments/ER_9_2023_25-33.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, technologie energetyczne, transformacja energetyczna, TE, Obserwatorium Transformacji Energetycznej

  keywords: energy policy, energy technologies, energy transition, Energy Transition Observatory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/er.2023.9.25

23
24
25
 • On measuring eco-efficiency in extended IO models: the case of intersectoral linkages in Polish economy in transition / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: 45th Macromodels international conference [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 12 November - 15 November, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.macromodels.uni.lodz.pl/Publications/GetFile-787 [2018-11-26]

 • keywords: CEE transition economies, key sector identification, ecoefficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: