Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Lach, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8599-1162 orcid iD

ResearcherID: B-6513-2018

Scopus: 57195339750

PBN: 5e70923a878c28a047392067

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5311546
202411
202322
202222
202144
2020211
2019413
2018523
201711
201644
2015514
2014211
201322
201277
201144
201055
200933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem535471
202411
2023211
2022211
2021413
202022
201944
2018541
201711
201644
201555
201422
201322
201277
201144
201055
2009321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem532825
202411
202322
2022211
2021422
202022
2019413
2018523
201711
2016422
2015532
2014211
2013211
2012734
2011431
2010523
200933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem532330
202411
2023211
2022211
2021422
202022
2019431
2018532
201711
2016422
2015523
2014211
2013211
2012743
2011413
2010514
200933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem53485
202411
202322
202222
202144
2020211
2019431
2018532
201711
201644
2015541
201422
201322
201277
201144
201055
200933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem53494
202411
202322
202222
202144
202022
2019431
2018532
201711
201644
2015541
201422
201322
201277
201144
201055
2009331
 • A new approach to approximating the accelerator part in dynamic input-output modelsNowe podejście do aproksymacji macierzy nakładów kapitałowych w dynamicznym modelu input-output / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: XIX Konferencja naukowa Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 18-19 czerwca 2018 : streszczenia / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2018]. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mibe.sggw.pl/wp-content/uploads/QME2018.pdf [2018-11-26]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dynamiczne modele input-output, nieliniowa optymalizacja, analiza sektorów kluczowych

  keywords: non linear optimization, dynamic input-output models, key sector analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Causality analysis between public expenditure and economic growth of Polish economy in last decade / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 2, s. 329–359. — Bibliogr. s. 354–359, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparative advantage of the EU in global value chains: how important and efficient are new EU members in transition? / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 21–58. — Bibliogr. s. 56–58, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc

 • keywords: productivity, CEE economies, transition, international input-output matrices, capital efficiency, value added

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.1.21

5
 • Do public news announcements matter? : the case of intraday returns, volume and volatility relations in selected European markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 73, s. 633–644. — Bibliogr. s. 642–643, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: obrót, powrót zmienności, wiadomość publiczna, przyczynowości Grangera

  keywords: trading volume, Granger causality, return volatility, public news, sequential information arrival

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Export diversification and economic growth in transition: lessons from the 2008 financial crisis in CEE / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics ; ISSN 2082-792X. — 2013 vol. 14 no. 1, s. 137–149. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.

 • keywords: economic growth, CEE transition economies, export diversification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Financial development and economic growth in Poland in transition: causality analysis / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2012 vol. 62 no. 4, s. 347–367. — Bibliogr. s. 366–367, Abstr.

 • keywords: economic growth, Granger causality, financial development, transition economies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fixed capital and long run economic growth: evidence from Poland / Łukasz LACH // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2010 [wyd. 2011] vol. 36 no. 4, s. 33–50. — Bibliogr. s. 49–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Impact of hard coal usage for metal production on economic growth of PolandWpływ zużycia węgla kamiennego w producji metali na wzrost gospodarczy Polski / Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 103–120, 1 k. złoż.. — Bibliogr. s. 118–120, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_07.pdf

 • słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, zużycie węgla kamiennego, analiza odpowiedzi na impuls, nieliniowa przyczynowość w sensie Grangera, liniowa przyczynowość w sensie Grangera

  keywords: economic growth, hard coal usage, impulse response analysis, non linear Granger causality, linear Granger causality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?How to measure progress of energy transition? / Sławomir KOPEĆ, Łukasz LACH // Energetyka Rozproszona [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-0973. — 2021 z. 5–6, s. 133–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ER/2021.5-6/ER.2021.5-6.133.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, analiza składowych głównych, transformacja energetyczna, wspieranie procesów decyzyjnych

  keywords: multi-criteria analysis, principal component analysis, energy transition, supporting decision-making

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/er.2021.5-6.133

16
17
18
 • Key sectors of Polish economy in dynamic endogenous input-output framework / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: WMAM [2015] : Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2015 : Kraków, 20–22 November 2015 : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: evidence from Central Europe / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 217–240. — Bibliogr. s. 237–240. — tekst: http://goo.gl/8RyUgm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2016.17.2.217

20
21
 • Linkages-based indicators of production-source sectoral eco-efficiency with application to Polish data / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2021 vol. 279 art. no. 123545, s. 1–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-19

  orcid iD
 • keywords: Poland, CO2 emissions, non linear optimization, linkage analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2020.123545

22
 • Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w PolsceEnergy Transition Observatory (ETO) as an instrument to support the socio-economic development in Poland / Łukasz LACH, Sławomir KOPEĆ, Malwina MUS-FROSIK, Katarzyna FARYJ // Energetyka Rozproszona [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-0973. — 2023 nr 9, s. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — tekst: https://www.energetyka-rozproszona.pl/media/magazine_attachments/ER_9_2023_25-33.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, technologie energetyczne, transformacja energetyczna, TE, Obserwatorium Transformacji Energetycznej

  keywords: energy policy, energy technologies, energy transition, Energy Transition Observatory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/er.2023.9.25

23
24
25
 • On measuring eco-efficiency in extended IO models: the case of intersectoral linkages in Polish economy in transition / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // W: 45th Macromodels international conference [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 12 November - 15 November, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.macromodels.uni.lodz.pl/Publications/GetFile-787 [2018-11-26]

 • keywords: CEE transition economies, key sector identification, ecoefficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: