Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bołoz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7139-0558

ResearcherID: Q-7946-2016

Scopus: 56208950300

PBN: 934656

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 131 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAbility to mill rocks in open-pit mining
  AutorzyŁukasz BOŁOZ, Krzysztof KRAUZE
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 41–48
 • keywords: open-pit mining, mechanical mining, rocks milling, mechanisation of mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 101–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli Kłodawa S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014. — S. 115–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAn underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 751–758
 • keywords: environment protection, tunnel, underpass, ski infrastructure, special-purpose construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/63/S27.094

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza dynamiczna konstrukcji wozów wiercącego i kotwiącego specjalnego zastosowania
  AutorzyPaweł MENDYKA, Grzegorz STOPKA, Piotr GOSPODARCZYK, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2016 nr 4, s. 32–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — S. 199–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 11, s. 42–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułAutomatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412904 A1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 1, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412904A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułAutomatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234350 B1 ; Udziel. 2019-10-24 ; Opubl. 2020-02-28. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234350B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabiania
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Zenon Rożenek
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 131–132
 • słowa kluczowe: zużycie ścierne, ścierność skał, opory urabiania, nóż styczno-obrotowy

  keywords: abrasive wear, cutting resistance, rock abrasiveness, tangential - rotary pick

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA
  ŹródłoSúčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — S. 124–134
 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułBadania stanowiskowe tymczasowej zmechanizowanej obudowy chodnikowej TZOCH-ŁP9
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — S. 121–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 30–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBadania stanowiskowe urabiania skał abrazywnych dyskowym organem frezującym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Kamil MUCHA, Marek Czechowski, Jan Lubryka
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — S. 42–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułConical pick production process
  AutorzyŁukasz BOŁOZ, Antoni KALUKIEWICZ, Greg Galecki, Liubomyr Romanyshyn, Taras Romanyshyn, Rafael Barrionuevo Giménez
  ŹródłoEnergy and Mining – Perspectives on Sustainable Development : [monograph] / ed. Witold Biały. — [Warszawa : Sciendo], [2020]. — S. 231–240
 • keywords: die forging, cutting, conical picks, production of picks, pick turning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2020-0019

18
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułConical picks for undeground mining
  AutorzyŁukasz BOŁOZ
  ŹródłoEnergy and Mining – Perspectives on Sustainable Development : [monograph] / ed. Witold Biały. — [Warszawa : Sciendo], [2020]. — S. 221-230
 • keywords: innovative solutions, conical picks, durability of tools, bearing-equipped pick, bearing-equipped holder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2020-0018

19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułCzy warto poszukiwać nowych technologii eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego w Polsce?
  AutorzyŁukasz BOŁOZ, Krzysztof KRAUZE, Henryk Paszcza
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — S. 176–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCzy warto poszukiwać nowych technologii eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego w Polsce?
  AutorzyŁukasz BOŁOZ, Krzysztof KRAUZE, Henryk Paszcza
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2015 nr 3, s. 94-99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDeveloping tendencies in the constructions of locking devices for mechanical props type SV
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoSelected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — S. 51–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułDigital prototyping on the example of selected self-propelled mining machines
  AutorzyŁukasz BOŁOZ
  ŹródłoMultidisciplinary aspects of production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Jacek Sitko. — Warszawa : Sciendo, 2020. — S. 172–183
 • keywords: computer simulations, self-propelled mining machines, digital prototyping, CAD and CAE, dynamic situations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2020-0015

23
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułDirections for increasing conical picks' durability
  AutorzyŁukasz BOŁOZ
  ŹródłoNew trends in production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — S. 277-286
 • keywords: innovative solutions, conical picks, durability of tools, tool wear rate, pick equipped with a bearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2019-0029

24
 • [referat, 2018]
 • TytułDisc unit dedicated to mine abrasive rocks and in particular copper ores
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 311–318
 • keywords: copper ore mining, disc tools, mining of rocks difficult in mining, conical pick, disc unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDoświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — S. 189–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: