Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Szostek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1699-9640

ResearcherID: H-8779-2016

Scopus: 36614641000

PBN: 3925953Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2421210
201811
2017312
2016532
2015211
20133111
2012633
2011211
201011
200911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem246171
201811
201733
2016514
2015211
2013312
2012624
2011211
201011
200911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem241410
201811
2017312
2016532
201522
2013321
2012633
201122
201011
200911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24222
201811
2017312
2016514
201522
201333
201266
201122
201011
200911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241410
201811
201733
2016532
2015211
201333
2012642
2011211
201011
200911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24204
201811
201733
201655
2015211
2013321
201266
201122
201011
2009111
 • Anomalies detection in real data from experimental flood embankment / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22

 • keywords: time series, flood embankment, anomalies detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of ray tracing technique using GPU to estimate first breaks of P-wave in 3D simple geological medium: preliminary results / Mateusz Kwaśniewski, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [36–37]. — Bibliogr. s. [37]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cellular automata for seismic travel time estimation / Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 541–542. — Bibliogr. s. 542. — Herlandia 2013 : XIV international conference of young geologists Herl’any 2013 : Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April 2013 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Construction of a 3D geometric model of a presynaptic bouton for use in modeling of neurotransmitter flow / Andrzej BIELECKI, Maciej GIERDZIEWICZ, Piotr Kalita, Kamil SZOSTEK // W: Computer vision and graphics [Dokument elektroniczny] : international conference : ICCVG 2016 : Warsaw, Poland, September 19–21, 2016 : proceedings / eds. Leszek J. Chmielewski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016. — Dysk Flash. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 9972). — ISBN: 978-3-319-46417-6 ; e-ISBN: 978-3-319-46418-3. — S. 377–386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 384–386, Abstr.

 • keywords: finite elements method, three-dimensional bouton geometry, partial differential equations model, presynaptic bouton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-46418-3_33

5
 • Creating 3D Web-based viewing services for DICOM images / Adam PIÓRKOWSKI, Łukasz JAJESNICA, Kamil SZOSTEK // W: Computer Networks : 16th conference, CN 2009 : Wisła, Poland, June 16–20, 2009 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 39). — ISBN: 978-3-642-02670-6 ; ISBN10: 3-642-02670-2. — S. 218–224. — Bibliogr. s. 223–224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Detection of potential anomalies in flood embankments / M. CHUCHRO, M. LUPA, K. SZOSTEK, B. BUKOWSKA-BELNIAK, A. LEŚNIAK // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • keywords: database, anomaly detection, time series, FFT, flood embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowymPotential anomaly detection parameters measurements in flood embankment / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bazy danych, szeregi czasowe, wały przeciwpowodziowe, FFT, wykrywanie zdarzeń, wykrywanie anomalii

  keywords: time series, FFT, anomaly detection database, river embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konstrukcje wybranych środowisk dedykowanych do obliczeń rozproszonychDedicated environments for distributed computations / Kamil SZOSTEK, Łukasz Krauzowicz, Adam PIÓRKOWSKI, Paweł OLEKSIK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 nr 3A, s. 183–195. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownikaSpatial database acceleration using graphic card processors and user-defined functions / Marcin Aptekorz, Kamil SZOSTEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 16 no. 2B, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOMModern methods of visualization of seismic emission induced by underground mining works for LGOM mines / Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 27-28. — Tekst pol.-ang.. — Andrzej Leśniak, Anna Pięta, Kamil Szostek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOMModern methods of visualization of seismic emission induced by underground mining works for LGOM mines / Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 73–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sejsmiczność indukowana, wizualizacja, źródła sejsmiczne

  keywords: induced seismicity, visualisation, seismic sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical calculations for geophysics inversion problem using apache hadoop technology / Łukasz Krauzowicz, Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK, Paweł OLEKSIK, Adam PIÓRKOWSKI // W: Computer Networks : 19th international conference, CN 2012 : Szczyrk, Poland, June 19–23, 2012 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 291). — ISBN: 978-3-642-31216-8. — S. 440–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • OpenGL in multi-user Web-based applications / K. SZOSTEK, A. PIÓRKOWSKI // W: Innovations in computing sciences and software engineering : [proceedings of the 2009 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS)] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — Dordrecht ; [etc.] : Springer, cop. 2010. — ISBN: 978-90-481-9111-6. — S. 379–382. — Bibliogr. s. 382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-90-481-9112-3_64

14
 • Optimal numerical models selection for flood embankment pore pressure data / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 19–20. — Bibliogr. s. 20

 • keywords: numerical modeling, time series, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Parallelization of the seismic ray trace algorithm / Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 9th international conference, PPAM 2011 : Torun, Poland, September 11–14, 2011 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 7204). — ISBN: 978-3-642-31499-5. — S. 411–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Porównanie wybranych metod rozwiązania zagadnienia prostego w sejsmiceComparison of selected seismic forward problem method / Maciej DWORNIK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Predictors of death in contemporary adult patients with Eisenmenger syndrome : a multicenter study / Aleksander Kempny, [et al.], Kamil SZOSTEK, [et al.] // Circulation ; ISSN 0009-7322. — 2017 vol. 135 iss. 15, s. 1432–1440. — Bibliogr. s. 1439–1440, Abstr.

 • keywords: Eisenmenger complex, mortality, pulmonary hypertension

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023033

19
 • Problems of corneal endothelial image binarization / Kamil SZOSTEK, Jolanta Gronkowska-Serafin, Adam PIÓRKOWSKI // Schedae Informaticae [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2083-8476. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne ; ISSN: 0860-0295. — 2011 vol. 20, s. 211–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-01-23. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/1224/

 • keywords: image processing, binarization, corneal endothelial

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20838476SI.11.012.0298

20
 • Real-time simulation of ultrasound refraction phenomena using ray-trace based wavefront construction method / Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI // Computer Methods and Programs in Biomedicine ; ISSN 0169-2607. — 2016 vol. 135, s. 187–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/7dVW1X

 • keywords: echocardiography, medical simulation, biomedical image processing, biomedical informatics, ray tracing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cmpb.2016.07.034

21
 • Spatial database acceleration using graphics processing units / M. Aptekorz, K. SZOSTEK, S. PORZYCKA // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Symulator echokardiografii przezprzełykowej CT2TEE – nowoczesna metoda edukacji[CT2TE transesophageal echocardiography simulator – modern method of education] / Adam PIÓRKOWSKI, Aleksander Kempny, Paweł PIĄTEK, Andrzej Gackowski, Kamil SZOSTEK, Kamil Kipiel // W: Postępy inżynierii biomedycznej / red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. — Publikacja wydrukowana w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”. — ISBN: 978-83-63151-02-7. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 215–216, Summ., Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • keywords: echocardiography, medical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Using computed tomography images for a heart modeling / Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI, Aleksander Kempny, Robert Banyś, Andrzej Gackowski // Journal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice ; ISSN 1642-6037. — Tytuł poprz.: Medical Informatics & Technologies. — 2012 vol. 19 October, s. 75–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Using data mining techniques for diagnostic of virtual systems under control of KVM / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI, Tomasz DANEK // W: Emerging trends in computing, informatics, systems sciences, and engineering : [CISSE 2010 : International joint conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — New York : Springer, cop. 2013. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 151). — ISBN: 978-1-4614-3557-0 ; e-ISBN: 978-1-4614-3558-7. — S. 1011–1022

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: