Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Pyra, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7120-7963

ResearcherID: A-8848-2018

Scopus: 56979341400

PBN: 909514

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza kosztów eksploatacji przy prowadzeniu robót strzałowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowych
  AutorzyJózef PYRA, Bartosz Papiński
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 53–63
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: blasting works, operating costs, electronic initiation system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości wystąpienia oddziaływań skojarzonych podczas detonacji ładunków MW
  AutorzyJózef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 3, s. 107–114. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html
 • słowa kluczowe: oddziaływania skojarzone, powietrzna fala uderzeniowa, drgania indukowane

  keywords: ground borne vibration, associated impacts, shock wave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: initiation systems, blasting works, mining costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyDagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyMichał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 265–278
 • słowa kluczowe: górnictwo, ryzyko, roboty strzałowe, zagrożenia

  keywords: risk, blasting, mining, hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines
  AutorzyAnna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER
  ŹródłoJournal of Vibroengineering. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418
 • keywords: opencast mining, signal analysis, open-pit mining, blasting, paraseismic vibrations, matching pursuit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21595/jve.2016.17289

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych –- rys historyczny, Cz. 2
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2015 nr 3, s. 38–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny, Cz. 1
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2015 nr 2, s. 78–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowych
  AutorzyAnna SOŁTYS, Jan WINZER, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 69–76
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

  keywords: opencast mining, blasting works, millisecond blasting, vibration impact on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania wybranych pól fizycznych od impulsów o dużej energii
  AutorzyJózef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XLV ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 4.03.–8.03.2018 r. / red.  Łukasz Konieczny, Grzegorz Peruń ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : Politechnika Śląska. Wydział Transportu], [2018]. — S. 81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułBadanie oddziaływań skojarzonych podczas detonacji ładunków materiałów wybuchowych umieszczonych na powierzchni
  AutorzyJózef PYRA, Maciej KŁACZYŃSKI
  ŹródłoIPOEX 2018 : XV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 11-13 czerwca 2018 r. / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2018]. — S. 15–17
 • słowa kluczowe: akustyka, oddziaływanie skojarzone, fala uderzeniowa, drgania podłoża

  keywords: acoustic, ground borne vibration, associated impacts, shock wave, airblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

17
18
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDrgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalni odkrywkowej a wstrząsy w kopalni podziemnej
  AutorzyAnna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 6, s. 35–45
 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań, górnictwo odkrywkowe i podziemne

  keywords: blasting technique, vibration influence, vibration monitoring system, open-pit and underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDwa lata pracy systemu monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowych
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2016 nr 1, s. 27–33
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, monitoring drgań, oddziaływanie drgań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKopalniana stacja monitoringu drgań KSMD APN
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 1, s. 47–56
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethod for studying the structure of blast-induced vibrations in open-cast mines
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS
  ŹródłoJournal of Vibroengineering. — 2016 vol. 18 iss. 6, s. 3829–3840
 • keywords: signal analysis, paraseismic vibrations, impact of vibration on the environment, matching pursuit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21595/jve.2016.17052

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2016 nr 9, s. 110–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: