Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Nowicki, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModification of water glass with colloidal slurries of metal oxides
  AutorzyB. HUTERA, B. STYPUŁA, A. KMITA, P. NOWICKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 51–54
2
 • [referat, 2011]
 • TytułModification of water glass with colloidal slurries of metal oxides : [abstract]
  AutorzyB. HUTERA, B. STYPUŁA, Angelika KMITA, P. NOWICKI
  Źródło8textsuperscript{th} International PhD foundry conference : 7textsuperscript{th} – 8textsuperscript{th} June 2011 : proceedings / Czech Foundrymen Society, Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Manufacturing Technology. — Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2011. — S. 13
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOdporność termiczna szkła wodnego i krzemianu etylu i zdolność tych spoiw do zwilżania ziarn osnowy
  AutorzyBarbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI, Paweł NOWICKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 t. 59 nr 11–12, s. 614–617
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HUTERA Barbara, STYPUŁA Barbara, RZADKOSZ Stanisław, HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy Stanisław, NOWICKI Paweł, KMITA Angelika, STAROWICZ Maria, HAJOS Michał
  DetailsInt.Cl.: B22C 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398187 A1 ; Opubl. 2013-09-02. — Zgłosz. nr P.398187 z dn. 2012-02-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 18, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398187A1.pdf
5
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Stanisław RZADKOSZ, Mariusz HOLTZER, Jerzy ZYCH, Paweł NOWICKI, Angelika KMITA, Maria STAROWICZ, Michał HAJOS
  DetailsInt.Cl.: B22C 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218292 B1 ; Udziel. 2014-03-11 ; Opubl. 2014-11-28. — Zgłosz. nr P.398187 z dn. 2012-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218292B1.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe use of colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles in investment casting technology
  AutorzyP. NOWICKI, T. TOKARSKI, B. HUTERA, B. STYPUŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1355–1359
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ chemicznej struktury spoiwa na procesy powierzchniowe
  AutorzyBarbara HUTERA, Paweł NOWICKI
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2009 vol. 29 nr 3, s. 41–49
8
 • [referat, 2011]
 • TytułWpływ dodatku roztworu koloidalnego $SiO_{2}$ na lepkość szkła wodnego i wytrzymałość masy formierskiej
  AutorzyAngelika KMITA, Barbara HUTERA, Paweł NOWICKI
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 267–272
9
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ wodnych zawiesin krzemionki lub wodnych roztworów bemitu na wybrane właściwości fizykochemiczne szkła wodnego
  AutorzyA. KMITA, P. NOWICKI
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 nr 13, s. 164–168
10
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułZnaczenie modyfikacji powierzchni wosku w technologii modeli wytapianych
  AutorzyP. NOWICKI, A. KMITA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 12, s. 137–140