Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Nowicki, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Modification of water glass with colloidal slurries of metal oxides
2
  • Modification of water glass with colloidal slurries of metal oxides
3
  • Odporność termiczna szkła wodnego i krzemianu etylu i zdolność tych spoiw do zwilżania ziarn osnowy
4
  • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
5
  • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
6
  • The use of colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles in investment casting technology
7
  • Wpływ chemicznej struktury spoiwa na procesy powierzchniowe
8
  • Wpływ dodatku roztworu koloidalnego $SiO_{2}$ na lepkość szkła wodnego i wytrzymałość masy formierskiej
9
  • Wpływ wodnych zawiesin krzemionki lub wodnych roztworów bemitu na wybrane właściwości fizykochemiczne szkła wodnego
10
  • Znaczenie modyfikacji powierzchni wosku w technologii modeli wytapianych