Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Sypniowski, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1812141
20114112
2010981
2009514
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18171
2011431
201099
200955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1818
201144
201099
200955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
201144
201099
200955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18153
2011431
2010981
2009541
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1899
2011431
2010954
2009514

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych[Human – the best investment] / pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010 + CD-ROM. — [176] s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne). — Na str. tyt. dod.: Projekt Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych, Cz. 1[Reclamation of post-mining terrains in open pit mining, Pt. 1] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI // Problemy Ekologii ; ISSN 1427-3381. — 2010 vol. 14 nr 1, s. 22–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych, Cz. 2[Reclamation of post-mining terrains in open pit mining, Pt. 2] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Problemy Ekologii ; ISSN 1427-3381. — 2010 vol. 14 nr 2, s. 74–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładachThe directions of reclamation in Polish lignite mines – chosen examples / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_09.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koparki kompaktowe. Cz. 1, Porównanie koparek kompaktowych w węgierskich odkrywkach węgla brunatnego[Compact escavators] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 1, s. 27–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koparki kompaktowe. Cz. 2, Porównanie koparek kompaktowych i tradycyjnych[Compact excavators] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 2, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Lignite resource base in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // W: Exchange of technology on CCS, IGCC and advanced power generation between Poland and Japan : under the cooperation of Ministry of Economy of Poland and Ministry, Trade and Industry of Japan : 03–04 March 2011, Krakow, Poland : proceedings. — [Krakow : s. n.], [2011]. — S. 57–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w polskich kopalniach węgla brunatnego[Evaluation of post-mining terrains' reclamation in Polish brown coal mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XI konferencja : Andrychów 21–22 kwietnia 2009 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : ZG SIiTG, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87267-90-2. — S. 75–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określenie możliwości zagospodarowania lubuskich złóż węgla brunatnegoThe possibility of managing lignite deposits in Lubuskie area / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 133–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prognoza wykorzystania energii z węgla i innych źródeł w światowej gospodarce i w PolscePrognosis of energy use from coal and other sources in global economy and in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 269–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polskim górnictwie węgla brunatnegoReclamation of post-exploitation terrains in Polish lignite mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy KLICH, Szymon SYPNIOWSKI // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 16–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rekultywacja terenów pogórniczychReclamation of old mining areas / Zbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 9, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rekultywacja terenów pogórniczych (2)[Reclamation of old mining areas (2)] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Stanisław HAJDO, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 10, s. 7–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym[Reclamation in Polish opencast mining] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2009 nr 11, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoReeclamation in Polish opencast brown coal mining / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 289–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_21.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny

  keywords: reclamation, opencast mining, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stan rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych w polskich kopalniach węgla brunatnegoProgress of reclamation and revitalization process of post mining areas in Polish lignite mining plants / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 7, s. 11–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody : praca[Conditions of prospective lignite deposits' development on the example of a planned multi-pit Gubin–Mosty–Brody mine] / pod red. Zbigniewa KASZTELEWICZA ; aut. rozdz.: Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Miranda Ptak, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wiesław KOZIOŁ, Jerzy KLICH, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Krzysztof POLAK, Jerzy FLISIAK, Kazimierz CZOPEK, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 237, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0419). — Bibliogr. s. 235–[238]. — ISBN: 978-83-4664-427-3

18
 • Zastosowanie koparek kompaktowych w kopalniach odkrywkowychThe use of compact bucket wheel excavators in opencast mines / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_22.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: