Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Korzec, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5958-3157

ResearcherID: S-5496-2017

Scopus: 55694566100

PBN: 938131

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza efektywności odmetanowania w polskich kopalniach węgla kamiennego
  AutorzySZLĄZAK N., OBRACAJ D., BOROWSKI M., SWOLKIEŃ J., KORZEC M.
  ŹródłoSilesia innovatica 2012 : innowacje w branży górniczej : 17–19 października 2012, Siemianowice Śląskie, Hucisko. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 93–106
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym
  AutorzyDamian Czernik, Marek KORZEC
  ŹródłoRynek Instalacyjny. — 2018 nr 9, s. 22–26
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Mateusz MATUSIK, Sebastian SAS
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 6, s. 240–245
4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza systemów wentylacyjnych pod kątem możliwości lokalizacji w nich georeaktora podziemnego zgazowania węgla
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marek KORZEC, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 409–421
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Sebastian SAS
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2016 t. 47 nr 6, s. 245–250
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza zmian rozwoju pożaru podziemnego
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Marek KORZEC
  ŹródłoSystemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. — 2016 z. 1: Górnictwo – perspektywy i zagrożenia, s. 143–158
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC
  ŹródłoProcess Safety and Environmental Protection. — 2017 vol. 107, s. 468–479. — tekst: https://goo.gl/C5Dv97
8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 397–409
9
 • [referat, 2013]
 • TytułCoal mine methane drainage in conditions of Polish coal mines
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC
  ŹródłoICSMRI'13 : the 35textsuperscript{th} International Conference of Safety in Mines Research Institutes : 15–17 October 2013, London, UK / IOM Communications, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining. — London : IOM Communications Ltd, 2013. — S. 203–211
10
11
 • [monografia, 2017]
 • TytułCurrent ventilation problems in hard coal mines
  Autorzyed. by Nikodem SZLĄZAK ; [aut.] Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC, Kazimierz PIERGIES
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 155, [1] s.
12
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i ich wpływ na obliczanie wydajności chłodnicy
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Sebastian SAS
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 64–70
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Sebastian SAS
  ŹródłoRynek Instalacyjny. — 2016 R. 24 nr 10, s. 50–56
14
 • [referat, 2012]
 • TytułDobór warunków wentylacji dla drążonych wyrobisk korytarzowych na dużych głębokościach w kopalniach węgla
  AutorzySZLĄZAK N., OBRACAJ D., BOROWSKI M., KORZEC M.
  ŹródłoSilesia innovatica 2012 : innowacje w branży górniczej : 17–19 października 2012, Siemianowice Śląskie, Hucisko. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 39–46
15
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywność w różnych systemach odmetanowania w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego oraz zagospodarowanie ujętego metanu
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC
  ŹródłoGórnictwo – perspektywy, zagrożenia : klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne : [monografia] / red. Franciszek Plewa, Henryk Badura. — Gliwice : Publisher PA NOVA SA., 2014. — s. 117–131
16
 • [referat, 2012]
 • TytułEffectiveness of coal mine methane drainage in Polish mines
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marek KORZEC, Justyna SWOLKIEŃ
  ŹródłoTwenty-ninth annual international Pittsburgh coal conference : coal – energy, environment and sustainable development : October 15–18, 2012, Pittsburgh, USA : abstracts booklet. — [Pittsburgh : s. n.], cop. 2012. — S. 5–6
17
 • [referat, 2014]
 • TytułEffectiveness of mining methane drainage and its utilisation in Polish hard coal mines
  AutorzyN. SZLĄZAK, D. OBRACAJ, M. BOROWSKI, J. SWOLKIEŃ, M. KORZEC
  Źródło10textsuperscript{th} IMVC 2014 : proceedings of the tenth International Mine Ventilation Congress : 2 – 8 August 2014, Sun City, South Africa / ed. Frank von Glehn, Marco Biffi. — Johannesburg : The Mine Ventilation Society of South Africa, cop. 2014. — S. 129–138
18
 • [referat, 2019]
 • TytułEfficiency of cooling methods in Polish underground mines
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Justyna SWOLKIEŃ
  ŹródłoProceedings of the 11th international mine ventilation congress : [September 14–20, 2018, Xi'an, China] / ed. Xintan Chang. — Beijing : Science Press ; Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2019. — S. 713–733
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułEstimation of gas loss in methodology for determining methane content of coal seams
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 4 art. no. 982, s. 1-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/982/pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułExperimental investigation of forced evaporation coefficient from the disturbed surface of heated water
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Klaudia ZWOLIŃSKA
  ŹródłoEnvironmental Engineering and Management Journal. — 2021 vol. 20 no. 2, s. 267–282
21
 • [referat, 2019]
 • TytułGeometrical model of the head-zone of development heading to air flow CFD simulation
  AutorzyPaweł Deszcz, Marek KORZEC
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources : XV international forum-contest of students and young researchers : 13–17 May 2019, [Saint-Petersburg] : scientific conference abstracts. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2019. — S. 89
22
 • [inne, 2013]
 • TytułGórnictwo – Oznaczanie matanonośności w pokładach węgla kamiennego – Metoda zwiercinowa : polska norma : PN-G-44200
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC
  DetailsICS 73.100.20. — Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, cop. 2013. — 17 s.
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of outside air design parameters on design cooler capacity
  AutorzyDariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Sebastian SAS
  ŹródłoRynek Energii. — 2016 nr 4, s. 69–75
25
 • [referat, 2013]
 • TytułKlimatyzacja w wyrobiskach górniczych kopalni Marcel
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Krzysztof Baluch, Marek BOROWSKI, Marek KORZEC
  ŹródłoMateriały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 341–353